Säilytetään suojaviheralue Kotkan Aittakorvessa Metsämiehentien ja Mussalontien välissä

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Metsämiehentien ja Mussalontien välinen suojametsäalue Kotkassa säilytetään ennallaan. Aittakorpi tunnetaan metsään rajoittuvista rauhallisista tonteistaan ja alue on aikoinaan syystä kaavoitettu suojaviheralueeksi. Suoja-alueen tarve ei varmastikaan ole vähentynyt vuosien myötä, päinvastoin liikenne ja sitä myötä saasteiden määrä Mussalontiellä on lisääntynyt. Metsän kaataminen liiketoiminnan tieltä on vastuutonta ja vaikuttaa kohtuuttomasti Metsämiehentien asukkaiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen lisäämällä mm. melusaastetta sekä liikennepäästöjä Metsämiehentiellä. Metsä on läheisten asuinalueiden lasten aktiivisessa käytössä. // Päivitys adressiin 16.2.2021 Metsä on ollut vuoden 2020 loppupuolelle asti vuosia myös Lankilan päiväkodin säännöllisessä retkikäytössä mutta asiaa on tarkasteltu uudelleen päiväkodin toimesta ja sijainti kahden vilkkaasti liikennöidyn tien välissä on katsottu vaaralliseksi. Metsän kaataminen ei ainakaan paranna Metsämiehentien lasten turvallisuutta.

Suora lainaus Kotkan kaupungin www-sivuilta koskien taajamametsiä:

”Luonnonmukainen taajamametsä tarjoaa tiiviin asutuksen tuntumassa mahdollisuuden päivittäiseen virkistäytymiseen. Metsä suojaa tuulelta, melulta, pölyltä ja epäpuhtauksilta. Metsät luovat viihtyisyyttä, korostavat paikallista omaleimaisuutta ja tuovat luonnonläheisyyttä. Rakennettuihin puistoihin verrattuna taajamametsissä on luonnontuntu, joka syntyy luonnonmukaisesta pohjakasvillisuudesta ja luontaisista pensaista sekä metsän eläimistöstä."

Ko metsässä pesii lukuisia lintulajeja ja oravia ja metsä on loppukesästä pullollaan mustikoita joista iso osa menee alueen lasten suihin. Metsän maapohjasta näkee miten metsä on ollut vuosikymmeniä alueen asukkaiden aktiivisessa käytössä lasten majoineen ja kiipeilypuineen.

Luonnonmukainen lähimetsä tarjoaa lapsille korvaamattoman arvokkaan virikkeellisen kasvuympäristön. Mikäli kaupunki kaavoittaa alueen liiketoiminnan käyttöön, viestii kaupunki välinpitämättömyyttä asukkaita, lapsiperheitä ja luontoarvoja kohtaan.

Me Metsämiehentie 12-14 asukkaat toivomme kaikesta sydämestämme että Kotkan kaupunki toimii lapsiperheiden ja asukkaiden viihtyvyyden parhaaksi ja alue säilytetään ennallaan suoja-alueena vilkkaan tien ja asutuksen välissä.

Huom. emme vastusta Sutelan liityntäpysäköintialueen laajentamista meluvallin ja kevyenväylän väliselle alueelle. 

metsä_1.jpg

metsä.jpg

taikametsä.jpg

Taustaa

Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa, kaava nro 0309, jossa esitetty alue on suojaviheraluetta sekä yleistä pysäköintialuetta sekä yleisen tien aluetta. Suojaviheralueen kautta kulkee itä-länsisuuntainen polkupyörätie.

Aittakorvesta sanottua Kotkan kaupunki, www-sivut 

Aittakorpi on yhtenäinen 1970-luvulta alkaen rakentunut omakoti- ja rivitaloalue läntisessä Kotkassa, tunnetaan myös “Aittiksena”.

Koulun ja päiväkodin sekä erinomaisten ulkoilumahdollisuuksien lisäksi Aittakorpi tarjoaa useita liikuntamahdollisuuksia mm. keila- ja liikuntakeskuksissa.

“Aittakorvesta löytyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet ja luonto, kaikki on lähellä kivenheiton päässä. Loistavat kulkuyhteydet keskustaan -sekä Karhulaan että Kotkansaarelle 10 minuuttia tarvittaessa.”

“Aittakorpi on luonnonläheinen, rauhallinen, lapsiystävällinen, tyyni ja rakas.”

“Tavallinen ja turvallinen. Tunnelma on lämmin ja riemukas. Alueella asuu paljon lapsiperheitä.” 

Otteita Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS, kaava nro 0820 Aittakorpi, Mussalontie)

Suunnittelualue sijaitsee E18 moottoritien eteläpuolella, moottoritien ja Aittakorventien välisellä alueella Mussalontien ja Aittakorven Metsämiehentien asuinpientaloalueen välissä. Alueen pohjoisosassa on Sutelan kaukoliikenteen liityntäpysäköintialue. Mussalontie on vilkkaasti liikennöity, pääosin kaupungin sisäistä liikennettä palveleva tie, joka johtaa E18-moottoritieltä Mussalon satamaan. Suunnittelualueen läpi kulkee itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä.

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Metsämiehentien asuinpientaloalue, josta suunnittelualueen vieressä on yksi rivi- ja kolme omakotitaloa. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi toiminnassa olevaa liikerakennusta, joissa toimii liikenteeseen ja palveluihin liittyviä yrityksiä (kumipyöräliiketoimintaa yrittäjän sanoin). Rakennukset on rakennettu vuosina 1963 ja 1992. Suunnittelualue on osin rakennettua korttelialuetta, metsää sekä pysäköinti- ja liikennealuetta. Metsävyöhykkeellä on melusuojaksi rakennettu maavalli. Kaavassa on tarkoitus tutkia alueen maankäytön tehostamista liikerakentamismahdollisuuksien lisäämiseksi sekä liityntäpysäköinnin laajentamiseksi. Suunnittelussa tarkastellaan myös alueen liikenneolosuhteita niin kevyen kuin ajoneuvoliikenteen suhteen. Muutoksella tarkastellaan liityntäpysäköinnin ja liiketoiminta-alueen laajentamista Aittakorventien ja valtatie 7 väliselle alueelle Mussalontien varrella. Asemakaavan tarkoituksena on tutkia liityntäpysäköintialueen sekä liiketoiminta-alueen laajentamista Aittakorventien ja VT7:n välisellä alueella Mussalontien varressa. Suunnittelualueen laajuus on noin 3 ha. Suunnittelualueen osoite Aittakorventie 2, 48400 Kotka.


Tuuli-Maria Koivisto    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tuuli-Maria Koivisto voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…