Vetoomus Metsolan ja Korelan alueen lasten tulevaisuuden puolesta

Me allekirjoittaneet vetoamme, että Kotkan kaupungin päättäjät ja virkamiehet ottaisivat seuraavat asiat huomioon päättäessään Metsolan ja Korelan alueen (myöhemmin vetoomuksessa “alue”) lasten tulevaisuudesta.

Huomioitavat näkökulmat nykyiseen kouluverkkoselvitykseen verraten:

 1. Alueen lapsilla tulee olla oikeus käydä samaa koulua.
  On kohtuutonta, jos koulunkäyntirajat ovat kouluverkkoselvityksen mukaisesti viivoittimella vedetyt, jolloin saman alueen lapset jaetaan eri kouluihin. Lapsilla tulee olla oikeus säilyttää tärkeät ystävyydet ja muodostaa kestäviä suhteita naapuruston lapsiin ja oman alueen juuriin. Metsola ja Korela on vuosikymmenet ollut luonnollinen ja selkeä asuinalue, joka rajautuu mereen, jokeen ja tiestöön.

 2. Alueen lapsilla tulee olla oikeus käydä lähikouluaan.
  On kohtuutonta, että alakouluikäisiä lapsia velvoitettaisiin käymään jotakin muuta kuin kodin lähellä sijaitsevaa lähikouluaan mahdollisten toisten koulujen aiheuttamien oppilasmäärien tasaamisen vuoksi. Ensisijainen oikeus omaan lähikouluun tulee olla oman alueen lapsilla.

 3. Alueen lapsilla tulee olla oikeus turvalliseen koulutiehen.
  Ehdotus Hovinsaaren/Aittakorven koulun käymisestä on pienten koululaisten kannalta järjetön. Hovinsaaren koulutie on todella vaarallinen sisältäen ison tien ylityksen, erittäin vaarallisen alikulkutunnelin, junaradan, raskaan liikenteen kulkuväyliä sekä turvattoman ympäristön. Myös lähivuosina todennäköisesti käynnistyvä Keskussairaalaan laajennus/peruskorjaus tuo mukanaan työmaaliikennettä ja vaaratekijöitä sekä tulevaisuudessa vilkkaampaa asiointiliikennettä. Aittakorven suuntaan koulutiellä on joen ylityksiä.

 4. Alueen vetovoima tulee säilyttää.
  Oma lähikoulu lisää alueen vetovoimaa myös tulevien muuttajien silmissä. Vanhemmilta ikäluokilta vapautuu taloja, joihin voi muuttaa nuoria perheitä, jos peruspalvelut, koulu kriittisimpänä, on kunnossa. Jos vetovoimainen koulu katoaa, niin lapsiperheiden vähentymisen myötä myös päiväkotien tarve vähenee ja kaikkien palveluiden syöksykierre on mahdollinen.

 5. Metsolan koulurakennuksen tulevaisuus tulee taata.
  Metsolan koulu on näkemyksemme mukaan perusterve rakennus, jonka kulttuurihistoriallinen ja maisemakuvallinen arvo tulee säilyttää. Sotasairaalanakin aikoinaan toimineesta näyttävästä rakennuksesta ei saa tulla keskeisellä paikalla sijaitsevaa tyhjää ja rapistuvaa kiinteistöä.

 6. Dysfasiaopetuksen pienryhmien toimivuus tulee taata. Perusopetuksen ja erityisopetuksen välillä on Metsolassa hyvät vuosien varrella hiotut toimintamallit. Myös nykyiset tilat ovat toimivat, kun taas Hovinsaarelta ehdotetut tilat ovat erityisopetukseen soveltumattomat.
 7. Alueen lapsia ja heidän vanhempiaan tulee kuunnella. Nykyinen kouluverkkoselvitys on tehty siten, että alueen lapsilla ja heidän vanhemmillaan ei ole ollut mahdollisuutta tulla kuulluksi. Vanhemmat ovat omien lastensa parhaita asiantuntijoita ja arjen sujuvuudesta ja turvallisuudesta vastuussa. Metsolan koulun vanhempainyhdistys tarjoaa mielellään näkemystä ja asiantuntemusta lähidemokratian hengessä hyödynnettäväksi.


Ehdotamme seuraavia vaihtoehtoja:

 1. Kaikkien Metsolan ja Korelan lasten tulee päästä samaan yhtenäiskouluun laajennetulle Langinkosken koululle.

   

  tai

 2. Yhtenäiskoulu jaetaan hallinnollisesti nykyisten koulurakennusten kesken ja molemmat rakennukset peruskorjataan.


Metsolan koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään