Mikkelin kaupungin tulee säilyttää Rahula-sali

Mikkelin kaupunki suunnittelee säästötoimena Rahula-salin sulkemista. Sulkemisella kaupunki tavoittelee 60000 euron säästöä vuositasolla. Suunniteltu säästösumma koostuu salin sisäisestä vuokrasta salin todellisten käyttökulujen ollessa kuitenkin vain noin 20000 euron luokkaa vuodessa.

Rahula-sali lakkauttamista perustellaan sillä, että sali on luokiteltu vähällä käytöllä olevaksi liikuntapaikaksi. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa vaan Rahula-salin käyttöaste on vertailukelpoinen kaupungin vastaavien salien kanssa. Rahula-salissa liikkuu viikoittain useita satoja henkilöitä. Käyttäjäryhmät koostuvat vauvaikäisistä seniori-ikäisiin. 

Me allekirjoittaneet vetoamme Mikkelin kaupungin päättäjiin Rahula-salin säilyttämisen puolesta!


Rahulan kylätoimikunta / Norolan nuorisoseura ry    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?