Svenskspråkig moskvakorrespondent

Vi, Yles lyssnare och tittare, behöver gedigen Rysslandsbevakning.
Rysslandsbevakningen är viktigt för Finland och det är en rikedom och en styrka att den fungerar både på finska och svenska. Yle har en fin tradition på det här området, med kompetenta korrespondenter och en ambitiös bevakning på bägge språken.
Att nu dra in Yle:s svenskspråkiga korrespondenttjänst vore att fullkomligt eliminera alla möjligheter för en kvalitativ Rysslandsbevakning på svenska. Dessutom är den ett svek mot det avtal som ingicks då korrespondentnätet slogs ihop. Då sade man tydligt och klart att man vid följande utnämningar skulle ta både den finska och den svenska sidans behov i betraktande.

Utrikesbevakning kan inte vara gratis. Yles sparåtgärder är nödvändiga, men de kan inte riktas mot grundstenarna i public service, det vill säga bevakningen av Finland största grannland. Landets svenskspråkiga befolkning har grundlagsstadgad rätt till fullgod public service. Yle måste kunna prioritera på ett annat sätt för att upprätthålla den ambitiösa journalistiska nivå som Rysslandsbevakningen på svenska har hållit hittills.

Vi undertecknade motsätter oss starkt indragningen av den svenska korrespodenttjänsten i Moskva.

Emina Arnautovic , emina.arnautovic@narpes.fi
Jan-Erik Mattfolk, jem@narpes.fi

Listan överräcktes till ansvariga på Yle den 29 oktober 2009.


Me, Ylen katsojat ja kuuntelijat, tarvitsemme laadukkaan Venäjä-seurannan.
Venäjän tapahtumien seuraaminen on tärkeää ja on rikkaus että näin tapahtuu sekä suomeksi että ruotsiksi. Ylellä on hieno perinne tällä alalla, jolle on ollut tunnusomaista pätevät kirjeenvaihtajat ja korkealle asetetut tavoitteet molemmilla kielillä. Ylen ruotsinkielisen kirjeenvaihtajatoimen lakkauttaminen poistaisi täydellisesti laadukkaan ruotsinkielisen Venäjä-seurannan mahdollisuuksia. Samalla petettäisiin kirjeenvaihtajaverkoston yhdistämisen yhteydessä annetut lupaukset. Silloin annettiin selkeästi ymmärtää että seuraavien nimityksien yhteydessä otettaisiin sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen toiminnan tarpeet huomioon.

Ulkomaan seuranta ei tietenkään ole ilmaista. Ylen säästötoimenpiteet ovat välttämättömiä, mutta ne eivät saa suuntautua julkisen palvelun perustuksiavastaan. Niihin kuuluu suurimman naapurimaan kehityksen seuraaminen. Maan ruotsinkielisellä väestöllä on perustuslaissa turvattu oikeus täysimittaiseen julkiseen palveluun. Ylen tulee tarkistaa tehtäviään tavalla
joka mahdollistaa journalistisesti yhtä korkeatasoisen ruotsinkielisen Venäjä-seurannan kuin aikaisemmin.

Me allekirjoittaneet vastustamme jyrkästi Moskovan ruotsinkielisen
kirjeenvaihtajatoimen lakkauttamista.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )