Mualiman kehnoin tie, Juankoski-Nilsiä

Juankosken ja Nilsiän välistä maantietä 569 Pohjois-Savossa voi sanoa mualiman kehnoimmaksi. Tie on mutkainen ja mäkinen ja päällyste täysin epäkelpo. Tiellä on kuitenkin kova liikenne, onhan se kahden kaupungin välinen yhdystie. Siinäkin sarjassa maan kehnoin. Työmatka- ja asiointiliikenteen lisäksi tiellä kulkee paljon monenlaista raskasta liikennettä. Tie on myös suorin tieyhteys maan itärajalta Tahkolle. Juankoskelle suunnitteilla oleva puuterminaali tuo tielle lähivuosina vielä huomattavasti lisää raskasta liikennettä. Kun tie ei ole turvallinen nytkään, ei se ole varmasti sitä tulevaisuudessakaan.

Allekirjoittalla tämän adressin otat kantaa paremman tien puolesta.

Tämä adressi luovutetaan aikanaan Nilsiän ja Juankosken kaupunginhallituksille sekä Ely-keskukselle (tielaitokselle).