Muistomerkin luominen Neuvostoliiton poliittisten sortotoimien uhreille kuolansuomalaisten keskuudesta

Tällä hetkellä Venäjän tiedotusvälineet propagoivat Stalinin "ansioita". Tosiasiassa kyse on poliittisesta tarkistuksesta SSSR:n XX ja XXII kongressien päätöslauselmiin.

Meitä, tukahdutettujen jälkeläisiä, tämä häiritsee. Eikävain siksi, että meidän perheenjäsenistämme, etnisistä suomalaisista, tuli Stalinin luoman rikoskoneiston uhreja. Meidän on vaikea käsittää, että myös ne massat, joita aikoinaan julmasti petettiin, vedettiin mukaan mielivallan hyväksyntään.

Se ei saa toistua. Menneisyyden henkiin herättäminen vaarantaa demokratian ideat ja tekee miljoonien viattomien ihmisten kuolemasta kaavan.

Bolshevikkien kommunistisen kokoomuspuolueen ja neuvostovaltion kansanvastaisen politiikan seurauksena useimmat suomalaiset eivät voineet palata leireiltä pieneen kotimaahansa, joka oli antanut heille elämän. Heidän tuhkansa jäi ikuisiksi ajoiksi polaarisen tundran ikiroudalle, pohjoisen taigamaille, Murmanskin alueelle, Arkangelin alueelle, Karjalaan ja Leningradiin. Jotkut heistä kuolivat neljäkymmenen (40)asteen pakkasissa pikkulapsina äitiensä selän takana, jotka eivät rintamalle mennessään voineet haudata heitä ja jättivät heidät tien varteen; avuttomat vanhukset kuolivat kovan, tuskallisen kuoleman tavarajunissa tai leiriparakeissa; Lapsilta vietiin vanhemmat ja heistä tuli orpoja; terveistä ihmisistä tuli invalideja; ihmiset kuolivat nälkään ja tauteihin evakuoinnin aikana; heidät tapettiin rintamalla; he kuolivat pidätyssellien ja Gulagin leireillä. Suurimman osan kuolansuomalaisten kuolinpaikkoja vuosina 1930-1945 ei ole pystytty selvittämään.

Tällä hetkellä huomattava määrä Stalinin terrorin teloitettujen uhrien joukkohautojen paikkoja koskevia tietoja on salassa pidettäviä.

Tiedetään, että Kuolan suomalaiset ammuttiin vuosina 1937-1938 Leningradissa ja Murmanskissa. Ammuttujen hautapaikkoja ei ole löydetty.

Mielestämme on tärkeää ikuistaa poliittisen sorron suomalaisten uhrien muisto. Ehdotamme (että tuemme) hanketta, jolla luodaan ja asennetaan veistoksellinen kompositio, poliittisten sortotoimien uhreille omistettu muistomerkki symbolina siitä, että sellaista ei saa enää koskaan tapahtua, näin ikuistetaan kuolansuomalaisten viattomien uhrien muisto.

Tämä muistomerkki on paras muisto ihmisistä, jotka persoonallisuuskultin helvetillinen koneisto tappoi. Jotkut heistä leimataan edelleen "kansan vihollisiksi", kun taas toiset on unohdettu. Muistomerkin pystyttäminen tuo heidän nimensä takaisin Suomen kansan historiaan.

 

------------//---------------//--------------//-------------//---------------//---------------//----------------//-----------------//------------------//----------------

 

В это время российские СМИ пропагандируют «заслуги» Сталина. По сути, это политическая поправка к резолюциям XX и XXII съездов Коммунистической партии СССР.

Нас, потомков репрессированных, это беспокоит. Не только потому, что члены наших семей, этнические финны, стали жертвами сталинской преступной машины. Нам трудно понять, что даже те массы, которые были жестоко обмануты в то время, были вовлечены в одобрение произвола.

Это не должно повториться. Воскрешение прошлого ставит под угрозу идеи демократии и превращает гибель миллионов невинных людей в закономерность.

В результате антимассовой политики большевистской коммунистической коалиционной партии и советского государства большинство финнов не смогли вернуться из лагерей на свою малую родину, которая дала им жизнь. Их прах навсегда остался в вечной мерзлоте полярной тундры, таежных землях севера, Мурманской области, Архангельской области, Карелии и Ленинграда. Некоторые из них умерли в 40-градусный мороз младенцами за спинами своих матерей, которые не смогли похоронить их, когда они ушли на фронт и оставили их на обочине дороги; беспомощные старики умирали тяжелой, мучительной смертью в товарных поездах или лагерных бараках; Дети лишались родителей и становились сиротами; здоровые люди становились инвалидами; люди умирали от голода и болезней во время эвакуации; они погибли на фронте; они погибли в камерах заключения и лагерях ГУЛАГа. Определить места гибели большинства кольских финнов в период с 1930 по 1945 год не удалось.

В настоящее время значительная информация о местах массовых захоронений расстрелянных жертв сталинского террора является конфиденциальной.

Известно, что кольских финнов расстреливали в 1937-1938 годах в Ленинграде и Мурманске. Места захоронения расстрелянных не найдены.

Считаем важным увековечить память финских жертв политических репрессий. Мы предлагаем (поддерживаем) проект по созданию и установке скульптурной композиции, мемориала, посвященного жертвам политических репрессий, как символа того, что подобное никогда не должно повториться, тем самым увековечив память о невинных жертвах кольских финнов.

Этот мемориал – лучшая память о людях, убитых адской машиной культа личности. Некоторые из них до сих пор заклеймены как «враги народа», а другие забыты. Возведение памятника возвращает их имя в историю финского народа.

 

 


Barents historiallinen seura. Tukahdutettujen suomalaisten jälkeläiset.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Barents historiallinen seura. Tukahdutettujen suomalaisten jälkeläiset. näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Barents historiallinen seura. Tukahdutettujen suomalaisten jälkeläiset. saa täten minulta valtuudet luovuttamaan tässä kaavakkeessa antamani tiedot seuraaville tahoille:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…