Muutos liikunnan 2. asteen ja AMK-tutkinnon tutkintonimikkeisiin

Me allekirjoittaneet liikunnan opiskelijat, kouluttajat ja ammattilaiset vetoamme siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriö ottaisi mahdollisimman pikaisesti käsittelyyn kesäkuussa 2022 tehdyn esityksen, jossa ehdotetaan liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen muuttamista muotoon Liikunta-alan asiantuntija (AMK). Esityksen tutkintonimikkeen muutoksesta ministeriölle jättivät Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry, Liikuntatieteellinen Seura ry, Urheiluopistot ry, Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry, Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry ja Kajaanin ammattikorkeakoulu, liikunnan AMK-koulutusta järjestävien oppilaitosten edustajana. Esitys jätettiin liikunnan tutkintonimikkeet -hankkeesta saatujen tulosten perusteella, sisältäen ajatuksen, että nykyinen liikunnanohjaaja -tutkintonimike otettaisiin vapautuessaan urheiluopistojen liikunnanohjauksen perustutkinnon sekä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon käyttöön liikunnan osaamisalan osalta. Tutkintonimikkeiden muutokset parantaisivat todennäköisesti niin 2. asteen kuin AMK-tutkinnonkin suorittaneiden sijoittumista koulutustaan vastaaviin työtehtäviin.

Vetoamme siis opetus- ja kulttuuriministeriöön, että liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen muutos käsiteltäisiin pikaisesti, omana erillisenä asianaan, jolloin liikunnanohjaaja -tutkintonimike vapautuisi otettavaksi käyttöön urheiluopistoissa, liikunnanohjauksen perustutkinnossa sekä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa liikunnan osaamisalalla. Parhaillaan on käynnissä lausuntokierros liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteista, joissa otetaan kantaa myös tutkinnon tutkintonimikkeeseen. Perusteiden on määrä tulla voimaan vuoden 2025 alusta. Jotta perusteissa voitaisiin ottaa kantaa uuteen tutkintonimikkeeseen, tulisi tätä ennen saada ratkaisu liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeen osalta.

Esityksen tekijät ovat tehneet vuosi sitten myös toisen esityksen Opetushallitukselle. liikunnanohjauksen perustutkinnon sekä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan tutkintonimikkeen muuttamisesta liikunnanohjaajaksi. Molemmat esitykset pitävät sisällään myös ajatuksen, että tutkintonimikkeitä muutettaessa vahvistettaisiin myös aiemmin liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tai liikunnanohjauksen perustutkinnon ja liikunnan ammattitutkinnon suorittaneille oikeus käyttää uutta tutkintonimikettä. Tämä selkeyttäisi tilannetta, koska muutoin uusi toisen asteen tutkintonimike ja aiempi ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike, joissa molemmissa tutkintonimikkeenä on liikunnanohjaaja, saatettaisiin sekoittaa keskenään.

 

Taustaa

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat selvittivät hankekumppaneineen nykyisten liikunnan tutkintonimikkeiden (2. asteen ja AMK) muutostarvetta ja laativat suosituksen korvaaviksi tutkintonimikkeiksi. Hankkeen aikana saatiin tilastotarkastelussa vahvistusta käsitykselle siitä, että nykyiset tutkintonimikkeet hankaloittavat AMK-tutkinnon suorittaneiden sijoittumista koulutustaan vastaaviin työtehtäviin, eli vaativiin ammatti-, asiantuntija-, johto- ja esihenkilötehtäviin. Liikunnanohjaaja - tehtävänimike on käytössä perusammattitehtävissä, mistä johtuen liikunnanohjaaja (AMK) -tutkinnon suorittaneita sijoittui pitkälti koulutustaan vastaamattomiin työtehtäviin. Käytännössä Urheiluopistojen liikuntaneuvoja -tutkinnon suorittaneet ja ammattikorkeakoulujen liikunnanohjaaja (AMK) -tutkinnon suorittaneet kilpailivat samoista perustason ammattitehtävistä, mikä ei ole tutkintoon johtavien koulutusten tarkoitus. Hankkeen aikana todettiinkin, että tutkintonimikkeiden muuttamiselle on vahvat perusteet. Hankekumppanit päättivät antaa tutkintonimikkeiden muuttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle myös virallisen esityksen; muutoksen tarpeesta on keskusteltu jo 16 vuotta.

 

Esityksen pohjana laaja tausta-aineisto

Hankkeessa tutkijana toiminut FT Timo Ala-Vähälä keräsi hankkeen aikana kattavan haastatteluaineiston, jota varten hän haastatteli liikunnan toimialan koulutuksen järjestäjiä, toimialan työntekijöitä edustavia järjestöjä, työnantajia, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostoa, Suomen yliopistojen rehtorineuvostoa, Suomen opiskelijakuntien liiton, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen edustajia. Haastatteluissa kartoitettiin tuntumaa paitsi työllisyysvaikutuksiin myös sitä, mikä esillä olleista liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikevaihtoehdoista saavuttaisi laajimman konsensuksen; sen löytyessä liikunnanohjaaja -tutkintonimike vapautuisi 2. asteen koulutuksen käyttöön. Tätä tarkasteltiin myös liikunnan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatussa kyselyssä (n=915), jossa pyydettiin arvioimaan nykyisen liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintonimikkeen toimivuutta. Nykyinen tutkintonimike sai viisiportaisella asteikolla toiseksi huonoimman arvosanan; vastausten mediaani oli 4.

 

Adressin luovutus

Nuoriso ja Liikunta-alan asiantuntijoiden opiskelijatoimikunta luovuttaa adressin opetus- ja kulttuuriministeri Ann-Maj Henriksonille, kulttuuri- ja tiedeministeri Sari Multalalle sekä liikunta-, urheilu ja nuorisoministeri Sandra Berqvistille alkuvuodesta 2024.

 

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden opiskelijatoimikunta

Varapuheenjohtaja Elli Iso-Tuisku

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Elli Iso-Tuisku näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…