Mynämäen vuodeosaston säilyttämisen puolesta

Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus teki 26.8.2015 kokouksessaan äänestyksen jälkeen päätöksen lakkauttaa Mynämäen vuodeosasto ja keskittää vuodeosastotoiminta Maskuun. Tämä päätös ei palvele kuntalaisia eikä myöskään tuo säästöjä, jos katsotaan hieman pidemmälle kuin ensi vuoteen.

Mynämäellä on väestörakenteen mukaan eniten ikäihmisiä Akselin kuntia verratessa ja määrä tulee lisääntymään, joten vuodeosastopalvelua tarvitaan nimenomaan Mynämäellä.

Mynämäen vuodeosastoa on myös mahdollisuus laajentaa, ilman suuria remonttikustannuksia, vastaamaan suunniteltua potilaspaikkamäärä (35). Yläkerrassa toimii nykyään kotihoidon toimistotilat ja ne on helposti muutettavissa potilaskäyttöön, sillä tiloissa toimi aiemmin muistisairaiden yksikkö. Tätä vaihtoehtoa ei ole suunnitelmia tehtäessä otettu lainkaan huomioon.

Mahdollisella sulkemisella on myös monia välillisiä, toiminnallisia vaikutuksia. Vuodeosaston henkilökunta toimii tiiviissä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa, jotka sijaitsevat kaikki saman katon alla. Vuodeosasto tekee hyvää yhteistyötä kotisairaalan lisäksi mm. kotihoidon, Kuivelakodin ja Lizeliuskodin kanssa. Kotihoidon kanssa on jatkuvia kehittämispalavereja, mitkä palvelevat nimenomaan kotiutuvaa potilasta. Lizeliuskodissa ja Kuivelakodissa ei ole yöaikaan sairaanhoitajaa. Sairaanhoitaja on saatu nopeasti, tarpeen vaatiessa paikalle ”seinän takaa” vuodeosastolta. Tämä on mahdollistanut sen, että myös vanhainkodin puolella on pystytty hoitamaan asukkaita, jotka vaativat sairaanhoidollista hoitoa myös yöaikaan. Kaikki tämä yhteistyö tulisi poistumaan ja vaikuttamaan myös muiden yksiköiden toimintaan. Vanhainkodin asukkaita joudutaan jatkossa lähettämään Tyksiin erityisesti yöaikaan, kun konsultointiapua ei saa vuodeosastolta, kotisairaalahan ei ole öisin auki. Tuleeko se halvemmaksi? Ei todellakaan.

Onko varaa menettää ammattitaitoinen, motivoitunut ja osaava henkilökunta? Miksei sen sijaan hyödynnetä erikoisosaamista ja perusteta esim saattohoitoyksikköä, jonka palveluita voi myydä ulkopuolellekin?

Mynämäen vuodeosastolle on myös juuri tehty remontti ja siellä on aloittanut toimintansa koko Akselialueen kotisairaala, joka on ollut yksi kehittämisalueista. Tyytyväisyyskyselyissä Mynämäen vuodeosasto on saanut kiitosta mm. valoisista tiloista ja ammattitaitoisesti toteutetusta saattohoidosta. Moniammatillinen yhteistyö toimii aidosti käytännössä.

Me allekirjoittaneet haluamme säilyttää Mynämäen vuodeosaston ja kehittää sitä toimivana ja kuntalaisia palvelevana lähipalveluna.