Näpit irti nuorisostamme!

Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt 11.06.2012 päätöksen, että nuorisosihteerin virka lakkautetaan. Päätöksentekoa varten yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta on antanut selvityksen, jonka mukaan virka tulee vakinaistaa eikä lakkauttaa. Lakkauttamispäätökselle ei ole osoitettu perusteita.                                                                                                                          Me allekirjoittaneet haluamme, että virkaa ei lakkauteta, vaan asia käsitellään uudelleen.                                                                              Kannamme syvää huolta päätöksen vaikutuksista, sillä jos virka lakkautetaan uhkana ovat seuraavat:

-  Kuopion lasten ja nuorten asema huononee, eikä tasavertaisuus toteudu seurakuntien toiminnassa ja päätöksenteossa                               -  Yhteinen nuorisotyö ei ole koordinoitua eikä suunniteltua, jonka vuoksi yhteistyö vaikeutuu eikä tavoiteltuja säästöjä synny                         -  Kuopion seurakuntien nuorisotyön asiantuntija-asema paikallisissa sekä valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa menetetään (pois: mm. presidentti Sauli Niinistön kokoamassa nuorten syrjäytymisen ehkäisy työryhmässä)