Nenäinniemen metsien suojelu

Nenäinniemessä 6.8.2019

Jakelu: Jyväskylän kaupungin metsätoimisto, kaupunkirakennelautakunta, maisematyöryhmä

Esitys Nenäinniemen virkistysmetsien, erityisesti puhdistamon ympäristön ja päiväkodin lähimetsien suojelusta.

Jyväskylän kaupungin 2018 hyväksytyn metsäohjelman linjauksen mukaisesti, "...tavoitellaan Jyväskylää, jossa metsät ja luonto ovat yksi kaupungin vetovoimatekijöistä. Kaupungin metsät tuottavat virkistyksellisiä, maisemallisia, taloudellisia ja terveydellisiä hyötyjä sekä säilyttävät luonnon monimuotoisuutta." Metsäohjelman strategiassa keskeistä on viestintä ja vuorovaikutus asukkaiden kanssa. Erityisen huolellisesti metsien käsittelyä tulisi pohtia silloin kun alueella on kouluja ja päiväkoteja, jotka käyttävät lähimetsiä virkistykseen, retkeilyyn ja opetukseen.

Mielestämme metsäohjelman linjauksia ei ole noudatettu Nenäinniemeen kohdennettujen metsänkäsittelysuunnitelmien kohdalla. Metsänkäsittelytoimet on tarkoitettu aloittaa jo 14.8. 2019 ilman vuorovaikutusta asukkaiden kanssa. Kuviokohtaisesta suunnitelmasta näkyy, että alueelle on metsäohjelman hengen vastaisesti suunniteltu jopa avohakkuita. Nenäinniemen metsien käsittelyssä pitäisi noudattaa erityistä varovaisuutta, koska metsät toimivat puskurina jätevedenpuhdistamon hajuille, melulle ja esteettisille haitoille.

Esityksemme on kaksivaiheinen:

Ensimmäisessä vaiheessa, erityisesti puutteellisen vuorovaikutuksen perusteella vaadimme välitöntä toimenpidekieltoa puhdistamon ympäristön arvokkaille metsäkuvioille (256, 254.1, 361, 262, ja 360) sekä Nenäinniemen koululle erittäin arvokkaalle retkikohteelle 245. Myös nuorempien metsäkuvioiden (1, 266, 358, 359, 258.1, 258, 268) tilannetta pitää arvioida huolellisesti, johtuen niiden suojavaikutuksesta asutuksen ja puhdistamon välillä.

Toisessa vaiheessa esitämme, että nämä metsäkuviot suojeltaisiin. Joidenkin kuvioiden osalta vaihtoehtona suojelulle voi olla virkistysmetsiin sopiva erittäin varovainen poimintahakkuu. Nämä toimenpiteet pitäisi suunnitella vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Suojelun perustelut ovat seuraavat:

  1. Asukkaiden hyvinvointi: koskematon metsä suojaa asukkaita puhdistamon epämiellyttäviltä hajuilta, meluilta ja esteettisiltä haitoilta. Jo varovainenkin harvennus heikentää metsän puskurivaikutusta. Metsäkuviot suojaavat myös Nenäinniemen päiväkotia, koulua ja monitoimitaloa näiltä haitoilta.

    • a. Massiivinen tieteellinen aineisto osoittaa kiistattomasti, että ihmisten hyvinvointi (sekä fyysinen että henkinen) on suoraan kytköksissä luonnon monimuotoisuuteen. Metsät puhdistavat hengittämäämme ilmaa epäpuhtauksilta, luonto houkuttelee liikkumaan ja ehkäisee mielenterveysongelmia. Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen yhteys moniin sairauksiin kuten astmaan ja allergioihin on kiistaton. Kaupunkimetsien suojelu ja hoito pitäisikin nähdä panostuksena ihmisten terveyteen ja merkittävänä mahdollisuutena säästää kaupungin terveydenhoitokustannuksissa.

  2. Lähimetsä on lapsillemme äärettömän tärkeä leikkipaikka. Kuvio 245, joka toimenpidesuunnitelmassa on merkitty avohakattavaksi on tärkeä retkeilyalue päiväkotilaisille, eskareille ja koululaisille. Nenäinniemen esikoulu on luonto- ja liikuntapainotteinen ja lapset viettävät hyvin merkittävän osan ajasta luonnossa liikkuen. Metsäohjelman toimenpidesuunnitelmassa linjattua lähimetsäkyselyä päiväkodeille ja kouluille ei ole tehty. Siihen asti niiden lähimetsiä pitäisi käsitellä erityisellä varovaisuudella, jos ollenkaan. Metsänkäsittelysuunnitelma on selvästi ristiriidassa metsäohjelman kanssa.

  3. Luonnonsuojelu. Uusiksi suojelukohteiksi esitetyt metsäkuviot yhdistyvät jo suojeltuihin kuvioihin, joka lisäisi alueen suojeluarvoa merkittävästi. Alueella on erilaisia metsätyyppejä lehtomaisista rehevistä metsistä kuivan kankaan komeisiin männiköihin. Alueella pesii myös uhanalaisia lintulajeja, mm. monimuotoisuuskadon ikoniksi noussut hömötiainen. Alueella tavataan mm. pikkutikka ja lehtopöllö. Kaikki esimerkkilajit vaativat vanhaa metsää elääkseen. Myös alueen kasvillisuus on rikas (mm. mustakonnanmarja, kevätlinnunherne) ja alueella on monimuotoisuudelle arvokkaita vanhoja raitoja ja haapoja.

  4. Alueella on tiheä polkuverkosto ja se on lähialueen asukkaille rakas ja tärkeä virkistyspaikka ja lemmikkien ulkoiluttamiskohde. Alue ei tarvitse hoitotoimia pysyäkseen myös virkistysmetsänä. Lapsille lähes koskematon metsä tarjoaa helpon ja turvallisen paikan tutustua "oikeaan metsään".

Slide1_(3).jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Johanna Mappes välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö seksin myynti kieltää?