Nissnikun koulun kaikille oppilaille ja koko henkilökunnalle tarvitaan väistötilat!

Me allekirjoittaneet vaadimme Kirkkonummen kuntaa järjestämään Nissnikun koulun kaikille oppilaille ja koko henkilökunnalle mahdollisimman nopeasti sisäilmaltaan terveitä ja turvallisia lisä-ja väistötiloja.

Ko. koulun molempiin kiinteistöihin vastikään valmistuneiden laajojen tutkimustöiden tuloksena alakoulun rakennus on keväällä 2018 todettu purkukuntoiseksi ja yläkoulun rakennus vaatii mittavan peruskorjauksen.

Tutkimustulokset löytyvät koulun sivustoilta: Nissnikun koulun sisäilma-ja-kosteustekninen kuntotutkimus

Kunnan tämän hetkinen suunnitelma on jatkaa näiden sisäilman laadulta heikkojen ja pitkäaikaisvaikutuksen kautta mahdollisesti useita oppilaita ja opettajia sairastuttavien tilojen käyttöä kunnes kokonaan uusi kouluhanke mahdollisesti toteutuu ja mittava saneeraus valmistuu. Kouluhanke on vasta aluillaan ja peruskorjauksen toteutumiseen menee vielä vuosia. Tämän lisäksi suunnitelmana on hankkia väistötiloja 5 vuoden (+ optio 3-vuotta) vuokra-ajalle, mutta vain murto-osalle oppilaita ja henkilökuntaa.
Koemme, ettemme voi leikkiä ihmisten terveydellä ja ottaa riskiä altistaa ihmisiä sairauksiin.

Ennusteiden mukaan koulun jo nyt korkea oppilasmäärä tulee lisäksi vielä kasvamaan, ja tilojen ahtaus heikentää entisestään tilojen terveydellisiä oloja.

Tilanteen kokonaisuutta tarkastellen toteamme, että kaikille Nissnikun koulua käyville oppilaille ja henkilökunnalle tulee taata terveet ja rauhalliset, oppimistyötä tukevat olosuhteet. Perusopetuslaki 3§ toinen momentti toteaa: "Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (13.6.2003/477) ja 29§ ensimmäinen momentti Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön."

Vaadimme näin ollen kunnan päätöksentekijöitä takaamaan oppilaiden oleskelevan lain määrittämissä olosuhteissa ja huolehtimaan kuntalaisten tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta ja siten hankkivan riittävän määrän väistötiloja kaikille.


Nissnikun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys Ry    Ota yhteyttä adressin tekijään