Nokian kirjaston uudisrakennus rakennettava

SUUNNITELTU KIRJASTON UUDISRAKENNUS RAKENNETTAVA VANHAN KIRJASTON PAIKALLE

Nokian tulee rakentaa uusi kirjasto
suunnitelmien mukaisesti uudisrakennukseen vanhan pääkirjaston paikalle. Asiaa on käsitelty eri toimielimissä jo usean vuoden ajan ja se on ehtinyt edetä jo hyvin pitkälle. Nyt ollaan tilanteessa, jossa mitään ei oikein tapahdu ja rahaa valuu koko ajan hukkaan.
23593955.jpg
Vuonna 1989 on ensimmäisen kerran todettu pääkirjaston lisätilan tarve Hämeen lääninhallituksen tarkastuksen yhteydessä. Aikaa tästä on siis kulunut jo 28 vuotta, eikä meillä vieläkään ole kaupungissa uutta kirjastoa tai edes laajennettu vanhaa. Pitkälle päästiin, melkeinpä uuden kirjaston rakentamiseen saakka, mutta sitten iski "investointipommi". Kaupunginhallituksen esityksestä asiaa on alettu puimaan käytännössä alusta alkaen uudestaan. Ensimmäistä kertaa kaupungin historiassa on kuntalaisia sekä kaupungin työntekijöitä kuunneltu hankkeen edetessä oikeasti reilusti ja otettu vieläpä heidän mielipiteensä asioista huomioon.

Tällaisellä "tekohengityksellä" emme saa säästöjä kaupungissamme aikaan. Kirjasto on sellainen asia, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia kaikilla osa-alueilla. Kirjasto on sellainen asia, jonka hyötyvaikutusta lähes mihin tahansa on mahdotonta mitata rahassa. Kirjasto on sellainen asia, jonka tulee sijaita siihen tarkoitetussa paikassa ja siitä ei tule tinkiä. Se on pakko rakentaa, nyt. Investoinnit ovat aina panostus tulevaisuuteen.

Uusi kirjasto olisi huomattava parannus keskustan ja koko kaupungin ilmeeseen. Näin saataisiin myös uudet yrittäjät ja palvelut kiinnostumaan keskustan kehittämisestä elinvoimaiseksi kuntakeskukseksi. Kirjaston tulevaisuus on monipuolisuudessa. Uudisrakennus olisi juurikin tällainen. Uuden kirjastorakennuksen tiloissa uuden kirjastolain edellyttämät tavoitteet ja tehtävät toteutuisivat ja olisivat loistavasti saavutettavissa. Laki yleisistä kirjastoista määrää, että kirjaston tulee tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Kirjasto on tulevaisuuden kohtaamispaikka, joka tavoittaa lähes kaikki kuntalaiset sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Kirjasto on peruspalvelu, yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, suomalaisen osaamisen ja yritteliäisyyden ja kansallisen identiteetin peruspilareista. Tarvitsemme kirjastoa. Nokialla on loistavat liikuntapalvelut, nyt voisi kerralla laittaa myös muut vapaa-aikapalvelut kuntoon!

Uudisrakennus on helpoin ja halvin ratkaisu pitkällä tähtäimellä. Se ratkaisee kaikki nämä seuraavat ongelmat:

  • nuorisopalveluiden ongelman keskustan nuorisotiloista
  • kulttuuritilojen puutteellisuuden
  • järjestöjen tilatoiveet
  • keskustan kehittämisen aloituksen
  • kaupungin ilmeen kohottamisen
  • kirjaston tilaongelmat ja asianmukaisuuden
  • ynnä paljon muita

Kirjasto tukee myös muiden palvelusektorien toimintaa, esimerkiksi kasvatus- ja opetustyötä. Uudisrakennuksen hinta-arvio on todella pieni ajatellen uudisrakennuksen tuomaa valtavaa hyötyä, joka ulottuu pitkälle tulevaisuuteen.

Uuden kirjaston rakentamista on jatkettava jo hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta.

 

15747643_1206442306110108_10209339949402095_n.jpg


Nokian nuorisovaltuusto    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Tulisiko ruotsin opiskelun olla vapaaehtoista?