Oikeus lähikouluun / Rätten till närskola

Me allekirjoittaneet vaadimme, että suunnitelma yhdistää ja keskittää alakoulut Kokkolassa välittömästi lopetetaan ja alakoululaiset taataan oikeus koulunkäyntiin omassa lähikoulussa huolimatta asuinpaikasta ja huolimatta kieliryhmästä. Vaadimme lisäksi, että nykyinen minimimäärä 32 oppilasta alakoulun ylläpitämiseksi jatkossakin pysyy samana sen takaamiseksi, että maaseudulla olevat lähikoulut voivat säilyä. Oppilasmäärän jäädessä hivenen tämän alle koulun sijainti sekä oppilaiden koulumatka ja koulupäivien pituus tulee huomioida, eikä koulua tule automaattisesti sulkea.  

 

Vi undertecknade kräver att planerna att sammanslå och centralisera lågstadierna i Karleby avslutas omedelbart och lågstadie-eleverna garanteras rätten till skolgång i den egna närskolan oberoende av boningsplats eller oberoende av språkgrupp. Därtill kräver vi att den nuvarande minimigränsen på elevantalet för upprätthållandet av en lågstadieskola fortsättningsvis skall vara 32 elever för att garantera att närskolorna på landsbygden kan bevaras. Ifall elevantalet blir något under denna gräns bör skolans placering samt skolvägens och skoldagarnas längd beaktas och skolan skall inte automatiskt stängas.  

 

Kokkola / Karleby 17.12.2016  


Anette Hagström-Penttilä    Ota yhteyttä adressin tekijään