Olli Immonen (PS) erotettava välittömästi tehtävistään

Olli Immonen erotettava välittömästi kansanedustajan tehtävistään vihapuheen vuoksi

25.7. Olli Immonen (PS) jakoi omassa julkisessa facebookprofiilissaan allaolevan englanninkielisen tekstin.

”I'm dreaming of a strong, brave nation that will defeat this nightmare called multiculturalism. This ugly bubble that our enemies live in, will soon enough burst into a million little pieces. Our lives are entwined in a very harsh times. These are the days, that will forever leave a mark on our nations future. I have strong belief in my fellow fighters. We will fight until the end for our homeland and one true Finnish nation. The victory will be ours. " 

Immosen retoriikka on ylimalkaista, pöyhkeää ja vihamielistä. Hän kehottaa taisteluun yhtenäisen Suomen puolesta, mutta ei kerro millainen se yksi ja oikea Suomi on.

Joka tapauksessa kansanedustajan julkaisemana julkisessa sosiaalisessa mediassa tämä on tekstinä sellaista, johon pitää tarttua. Mikäli tällaiseen ääriajatteluun ei puututa nyt, ajatusten ja tekojen puro muuttuu joeksi.

Kansanedustaja on kansanedustaja myös vapaa-ajallaan. Kansanedustajalta odotetaan nuhteetonta käytöstä ja asennetta. Kansanedustajan tehtäviin ei kuulu kiihotus tiettyä kansanryhmää vastaan (mikä on myös rikos). Kansanedustajalta ei ole myöskään yksityishenkilönä hyväksyttävää ottaa osaa ääriliikkeiden toimintaan. Linkki Suomen rikoslakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110511

Suomessa kansanedustajana ei voi olla ihminen, joka ei kunnioita muita, eikä hyväksy kaikkia Suomen kansalaisia samanarvoisina. Edellä mainittujen asioiden vuoksi Olli Immonen ei voi jatkaa kansanedustajan työtä.

Me allekirjoittaneet vaadimme Olli Immosen (PS) välitöntä erottamista kansanedustajan tehtävistään.