Opettajakelpoisuus on palautettava korkeakoulututkinnon suorittaneille sosionomeille

Kasvavasta opettajapulasta on kevään 2019 aikana monet eri lähteet julkaisseet uutisia. Myös opetusministeri Li Andersson kertoi huolestaan (HS 13.6.19), joka koski kasvavaa pulaa kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista. Varhaiskasvatuslain henkilöstökelpoisuuden muuttuessa tilanne laillisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien pulasta tulee todennäköisesti voimistumaan, koska tulevaisuudessa laillisesti kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia ei tule jatkossa molemmista korkeakouluista. Tähän huoleen on helppo vastata luontevasti ja taloudellisesti: poistetaan keinotekoinen, uudella lailla luotu ammatillinen jaottelu korkeakoulutettujen kesken. 

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) määrittää varhaiskasvatuksen työntekijöiden kelpoisuuden eri nimikkeisiin tutkintojen kautta. Laissa korkeakoulutettujen opintosisältövaatimukset pysyivät ennallaan. Sekä kasvatustieteiden kandidaatilta että sosionomilta (AMK) vaaditaan vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja, kuten ennenkin, kun molemmista väylistä valmistui opettajia varhaiskasvatukseen. 

Suurin osa varhaiskasvatuksessa työskentelevistä opettajista on sosionomeja (OKM & THL 2014: Tilastoselvitys - Varhaiskasvatus). Yli 40 vuoden ajan lastentarhanopettajia on valmistunut kahden koulutuspolun kautta, eikä tältä ajalta ole tutkimuksellista näyttöä, että sosionomitutkinnon suorittaneet olisivat suoriutuneet opettajan tehtävistä kasvatustieteen kandidaatteja heikommin. Duaalimalli nähdään muualla maailmassa vahvuutena. Jatkossakin olisi taloudellista ja järkevää hyödyntää Suomen laadukkaita ja monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehittämisen kansainvälinen järjestö) ei myöskään erottele korkeakouluja, vaan käsittelee niitä tasavertaisina (mm. OECD: Starting Strong 2012 ja Education at a Glance 2017). 

Hakijamäärät varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen ovat YLE:n (20.4.19) uutisen mukaan laskeneet 40 prosentilla vuosien 2013 ja 2018 välillä. Uuden lain mukaan päiväkodin henkilökunnasta 2/3 tulisi olla korkeakoulutettuja, joista vähintään puolella tulisi olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus vuoteen 2030 mennessä. Varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutoksen vaatima kelpoisten korkeakoulutettujen tarvittava kokonaismäärä on 18 000 henkilöä. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin varoitettu muun muassa siitä, että varhaiskasvatuksen opettajia ei tule olemaan siirtymäkaudella riittävästi (SiVM 5/2018 vp).

Palauttamalla varhaiskasvatukseen erikoistuneen sosionomin kelpoisuus opettajaksi, voidaan varmistua siitä, että opettajia on riittävästi ja että heillä on kaikki tarvittava osaaminen varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman täysimääräiseen toteuttamiseen. Opettajista on jo valmiiksi pulaa, eikä ole perusteltua pitää pystyssä keinotekoisia raja-aitoja, jotka vaikeuttavat tilannetta entisestään.  

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen opettajiin; kasvatustieteen kandidaattiin ja varhaiskasvatukseen erikoistuneeseen sosionomiin.