Opettajille tuki!

Opettajien työ on yksi tärkein anti muuttuvassa maailmassamme mitä voimme lapsillemme tarjota. Lapsemme viettävät peruskoulussa 9 vuotta oppien siellä monet perusteet ja eväät omalle elämälle. Sen lisäksi että kanssatovereiden kiusaaminen on aina vain yleisempää on myös opettajien työrauhan häirintä sekä kiusaaminen oppilaiden toimesta muuttunut päivittäiseksi ilmiöksi, jota vastaan työtään pyrkimään tekevällä opettajalla on hyvin vähän käytössään keinoja. 

Kun opettajamme uupuvat koko oppimisympäristö heikkenee. Ja opetuksen taso laskee. Myös keinottomuuden kokemus ja toistuva tavallisten opettajien päätyminen iltapäivälehtien lööppeihin nakertaa koko maailmanlaajuisesti tunnustettua koulutusrakennelmaamme ja sen tuloksia. 

Teoilleen seuraamukseton lapsi/nuori on vaarallinen aikuinen. 

Ehdotamme seuraavia:

-Puhelimet pois kaikilta oppitunneilta lukittuihin tiloihin ellei näitä erikseen tarvita opetuksessa.

-Oikeus poistaa oppilas luokasta tai koulun alueelta voimakeinoin jos puhe ei riitä.

-Selkeämpiä ja suorempia sanktioita häiriökäytöksestä oppilaalle.

-Toisten kunnioittaminen, empatia ja tunne- ja vuorovaikutustaidot omaksi oppiaineeksi pakollisena kaikkiin kouluihin ikäkehityksen mukaisesti  koko peruskoulun ajan.

-Käyttäytymisnumerot takasin

-Tarkkailu ja erityisluokat takaisin

-Opettajalle oikeus takavarikoida oppilaalta opetuksen kannalta haitalliseksi tai häritseväksi katsottava esine.Repusta tai taskuistakin. 

-Toistuvasta epäkunnioittavasta ja häiritsevästä käytöksestä määräaikainen erottaminen ja sille ajalle vanhemmille /sosiaalityöntekijälle    velvollisuus valvoa opintojen etenemistä tuona aikana.

- Opettajan, henkilökunnan  tai toisten oppilaiden videoimisesta ja nettiin levittämisestä välitön määräaikainen koulusta erottaminen. 

-Vanhemmat konkreettiseen vastuuseen lastensa käytöksestä. Sakkorangaistusmenettely yhtenä pohdittavana vaihtoehtona. 

 

Allekirjoittamalla osoitat tukesi opettajille ja vaadit oppilaitosten ja opettajien seuraamuksellisten, kurinpidollisten ja rajoittavien keinojen ja valtuuksien lisäämistä sekä häiritsevää käyttäytymistä että  oppirauhaa vaarantavien ilmiöiden  ennaltaehkäisevien keinojen konkreettisten etsimistä ja  löytämistä opetushallitukseltamme. 

Allekirjoittamalla myös ilmaiset huolesi  lisääntuvien koululevottomuuksien seuraamuksista sekä tahdot oppimisrauhan luokkaan ja työrauhan opettajille.  Emme voi antaa sellaisen mallin jatkua jossa muutama toistuvasti huonosti käyttäytyvä rajaton oppilas sanelee  oppituntien ilmapiirin ja työskentelymetodit, mahdollisesti koko koulu-uransa ajan,  ja siten myös heikentää muiden oppimismahdollisuuksia. 

 Me emme kasvata lapsia, me kasvatamme tulevia aikuisia.

Ja tässä tehtävässä niin me vanhemmat kuin lapsemme joka arkipäivä kohtaavat opettajamme  ovat valtavan tärkeässä roolissa. 

Ei anneta  Suomalaisen ylpeyden aiheen, kaikille kuuluvan peruskoulutuksen  muuttua  jokapäiväiseksi sotatantereeksi!


Leena Lähdesmäki    Ota yhteyttä adressin tekijään