Opiskelijan oikeus sekä opintotukeen että työntekoon

Opiskelija on oikeutettu opintotukeen suorittamalla vähintään viisi opintopistettä tukikuukautta kohden. Harva ihminen kykenee elämään pelkällä opintotuella, minkä vuoksi usea opiskelija joutuukin työskentelemään opintojensa ohessa. Opiskelija saa tienata jokaista tukikuukautta kohden vaivaiset 660 €. Summa, mikä tästä ansiosta jää verojen jälkeen elämiseen, on mitätön. Mikäli opiskelija erehtyy joko huomaamattaan, tai elämäntilanteeseensa nähden pakotettuna tienaamaan ”liikaa”, ajautuu hän työkierteeseen, missä opintotukea ei ole enää lainkaan mahdollista nostaa, ja kustantaakseen elämisensä, opiskelijan on työskenneltävä kaikki vapaa-aikansa. Ilman koulutusta opiskelijan palkka on yleensä niin pieni, että tienatakseen leipänsä ilman tukia, on vapaa-aika käytettävä tehokkaasti työntekoon. Toinen vaihtoehto on hankkia leipänsä velalla. Onko oikein, että Suomen nuoriso velkaantuu jo ennen kuin on päässyt edes työelämään kiinni?

Jokaisella opiskelijalla tulisi olla sama oikeus opintotukeen riippumatta tulojen määrästä. Ainut vaatimus opintotuen nostamiselle tulisi olla täysiaikainen opiskelu, mikä voidaan todistaa viiden pisteen suoritusrajan ylittämisellä. Opiskelijan ei tarvitsisi olla köyhä tai velkainen, vaan hän voisi kartuttaa itselleen säästöjä ja hankkia työkokemusta jo opiskeluaikana ilman, että häntä siitä tuet poistamalla rangaistaan. Työkokemus opintojen aikana on oleellinen osa opiskelua, jolloin opiskelija voi muodostaa verkostoja ja suhteita työelämään sekä hankkia (oman alan) työkokemusta. Vastavalmistuneiden työttömyys, syrjäytyminen ja velkakierteet vähenevät ja valmistumismäärät kasvavat ja lyhenevät samalla, kun opiskelijoilla on varaa ja aikaa opiskella.

 

Allekirjoita opiskelijan oikeuksien puolesta!