Orimattilan lähimetsät säästettävä suunnitelluilta metsähakkuilta

Vetoomus kaupunginvaltuustolle

Orimattilan kunnanvaltuusto päätti metsähakkuista, jotka kohdistuvat virkistysalueisiin, puistoalueisiin ja esimerkiksi koulujen ja päiväkotien lähimetsiin. Hakkuut ollaan toteuttamassa talouden tasapainottamisen nimissä, mutta mielestämme niistä saatava taloudellinen hyöty on pieni aiheutuvaan vahinkoon nähden.

Valtuusto on teetäänyt ja hyväksynyt metsästrategian vuonna 2023, jonka mukaan lähimetsien hoidossa on otettava huomioon maisema-arvot, virkistyskäyttö sekä koulujen ja päiväkotien tarpeet. Metsästrategiaa edeltävä valmistelu on ollut perusteellinen ja vaatinut paljon resursseja.

Katsomme nyt tehdyn hakkuupäätöksen rikkovan luottamuksensuojaperiaatetta, jonka mukaan yksityisen henkilön on voitava luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen. Mielestääme kaupunginvaltuusto pettää kuntalaisten luottamuksen ohittamalla metsästrategian vain vajaa vuosi sen hyväksymisestä. 

Vaadimme kaupunkia noudattamaan hyväksyttyä metsästrategiaa (12.6.2023, pykälä 28) ja peruuttamaan päätöksen strategian vastaisista hakkuista kaupungin omistamissa lähimetsissä (6.5.2024, pykälä 33).


Orimattilan lähimetsät suojeluun    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Orimattilan lähimetsät suojeluun näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…