Pahkalan koulun puolesta

Tätä adressia kerätään Pahkalan koulun säilyttämisen puolesta. Taustana adressin keräämiselle on Kalajoella toimineen virkamiestyöryhmän esitys kuuden kyläkoulun lakkauttamisesta, joista yksi on Pahkalan koulu.

Pahkalan koulun toimii keskeisellä paikalla yhdeksän kylän aluekouluna. Koulukiinteistö on hyvä kuntoinen ja virkamiestyöryhmän esittämät investointitarpeet on arvioitu 10-15 vuoden päähän. Koulupiirimme kyliin on ja ollut havaittavissa "imua" paluumuutolle ja tätä kautta lähikoululle näyttäisi jatkossakin olevan tilausta. Tänä vuonna koulupiiriimme on jo syntynyt 9 lasta.

Koulun oppilasennuste:

2013-2014                37 oppilasta

2014-2015                37 oppilasta

2015-2016                36 oppilasta

2016-2017                39 oppilasta

2017-2018                41 oppilasta

2018-2019                41 oppilasta

2019-2020                42 oppilasta

 

Koululla toimii lisäksi useita kerhoja (mm. sporttikerho, varhaisnuorten kerho, nikkarikerho, pianotunnit, kuvataidekerho...). Tämän lisäksi koululla pelataan, askarrellaan ja kokoonnutaan yhteen - eli koulu toimii kokoavana tekijänä kylille ja kyläläisille.

Koulun lakkauttaminen lisää välittömien investointien tarvetta Raumankarin koululla (mm. kirjaston ja kunnantalon remontit) sekä kasvattaa ryhmäkokoja entisestään. Pienten oppilaiden koulumatkat pitenevät ja kuljetuskustannukset kasvavat reilusti.

Toivomme edellä mainittujen seikkojen valossa koulumme säilyttämistä niin kauan kuin oppilasmäärät ja koulurakennus sen mahdollistavat. Toivomme myös työrauhaa koulun henkilökunnalle ja jatkuvuutta Pahkalan koululle.