Päiväkotien oman ruuanvalmistuksen puolesta

Vetoomus päiväkotien omissa keittiöissä tapahtuvan ruuan valmistuksen jatkumisesta tulevaisuudessakin

NYKYINEN RUOKAHUOLTO HYVIN KILPAILUKYKYINEN
Helsingissä on vireillä suunnitelma siirtää päiväkotien ruuanlaitto kaupungin omistamalle liikelaitokselle Palmialle. Sosiaalivirastossa on korkeatasoinen asiantuntijaryhmä, joka on kehittänyt yhdessä päiväkotien henkilöstön kanssa hintatasoltaan ja laadultaan hyin kilpailukykyisen päiväkotilasten ruokahuollon. Olemme sitä mieltä, että päiväkotien ruokahuoltoon kehitettyjä toimintatapoja ei tule romuttaa.

RUUAN RAVITSEMUKSELLISUUS
Kokopäivän hoidossa olevan lapsen päivittäisestä ravinnontarpeesta kaksi kolmasosaa saadaan päiväkotien aterioista eli aamupalasta, lounaasta ja välipalasta. Ravintosisällötään hyvän ruuan valmistaminen eri-ikäisille tai erityisruokavalioita tarvitseville lapsille toteutuu parhaiten päiväkotien yhteydessä toimivissa keittiöissä. Ruuan toistuvassa lämmittämisessä ruuan maun lisäksi elimistölle tärkeiden vitamiinien sekä hiven- ja kivennäisaineiden määrät vähenevät ja hiilihydraattien koostumus huononee. Ruuan toistuva lämmitys siis heikentää ruoan terveellisyyttä. Tutkimusten mukaan ravitsemuksellisesti korkealaatuisella ruualla on merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle.

Ruuan kuljetus ja uudelleen lämmittäminen kasvattavat väistämättä myös ruokamyrkytysepidemioiden riskiä. Päivittäiset kuljetukset lisäävät myös pakokaasupäästöjä, liikennettä ja melua päiväkotien lähialueilla. Samoin kuljetukset lisäävät väistämättä jätteen määrää pakkausmateriaalien lisääntyessä.

Päiväkotien henkilökunta on pitänyt hyvänä ruuan valmistamista päiväkotien omissa keittiöissä. Tällöin tiedetään mitä ruoka sisältää ja miten se on tehty.

PALMIAN RUOKAKONSEPTI EI SOVI PIKKULAPSILLE
Palmia hoitaa ruokahuollon noin 20 päiväkodissa, jotka toimivat koulujen yhteydessä. Näissä päiväkodeissa on tullut ilmi, ettei Palmian ruokakonsepti sovi alle 2-vuotiaille lapsille. Palmia on keskittänyt ruuan hankintansa enenevässä määrin einesruokatehtaisiin ja käyttää valmistuskeittiöksi rakennettuja keittiöitä jakelukeittiöinä. Tehdasvalmistei-sen ruuan ravintosisältö on suunniteltu koululaisille, eikä se ole vastannut päiväkotilasten tarpeita.

TYÖT NIVOTTU YHTEEN
Päivähoidon ruoka- ja siivouspalveluja päiväkodeissa ei voida erottaa. Keittiö- ja siivoushenkilöstön työt on nivottu yhteen ja he voivat tarvittaessa sijaistaa toisiaan. Lisäksi he auttavat lasten pukemisessa ja ottavat lapsia vastaan aamuisin. Päivähoidon johtaja Satu Järvenkallas onkin arvioinut että ruuan valmistamisen siirtäminen Palmialle edellyttäisi jopa neljänkymmenen uuden työntekijän palkkaamista.

PÄIVÄKOTI- JA KEITTIÖHENKILÖKUNTA JATKOSSA ERI TYÖNJOHDON ALLA
Päiväkotien keittiöhenkilöstön siirtyminen Palmian palvelukseen merkitsisi työntekijöiden olemista useamman työnjohdon alaisuudessa samassa työpaikassa. Vastuu päivähoi-dossa lapsille annettujen aterioiden laadusta on aina kuitenkin päivähoidon yksikön esi-miehellä. Päiväkotien muun henkilökunnan ja keittiöhenkilökunnan tulee yhdessä sau-mattomasti kehittää ja suunnitella työtään.

RUUAN VALMISTAMINEN OSA LASTEN KASVATUSTA
Ruuan valmistaminen on myös suuri osa päiväkodeissa tapahtuvaa kasvatustoimintaa. Monen asiantuntijan mielestä lasten on tärkeä nähdä, että ruokaa valmistetaan muuallakin kuin tehtaissa. Ruokahuolto liittyy asiantuntijoiden mielestä hoidollisesti ja kasvatuksellisesti päiväkotien toimintaan. Mielestämme on tärkeää että lapset oppivat miten ruoka syntyy ja pääsevät myös itse osallistumaan ruuan valmistukseen.


Maya Sviberg-Järnström    Ota yhteyttä adressin tekijään