Hollannin pedofiilipuolueen kieltäminen

Viitaten Aamulehdessä 27.7.2006 julkaistuun uutiseen "HOLLANNIN PEDOFIILIPUOLUE ON ÄÄRIESIMERKKI EU:n LAKIEROISTA"


Haagin käräjäoikeus on antanut sananvapauden, kokoontumisvapauden sekä järjestäytymisvapauden nimissä perustaa PNVD-pedofiilipuolueen Europaan Unionin jäsenmaahan Hollantiin.

PNVD-pedofiilipuolue asettaa tavoitteekseen; seksuaalisen alaikäisyyden laskemisen 12 (kahteentoista) ikävuoteen, lapsipornografian ja eläimiin sekaantumisen laillistamisen.

Me allekirjoittaneet kunnioitamme kansainvälisiä ihmis- ja lastenoikeuksia turvaavia sopimuksia. Osoitamme moraalista vastuuta, inhimillisyyttä ja lähimmäisen rakkautta VAATIMALLA HOLLANTIA VÄLITTÖMÄSTI KIELTÄMÄÄN PEDOFIILIPUOLUEEN.

Nimien kerääminen jatkuu koko Suomen EU:n puheenjohtajuuden ajan 31.12.2006 saakka.Adressi kokonaisuudessaan tullaan myöhemmin luovuttamaan EU:n sisä - ja oikeusasioista vastaavalle komissaari Franco Frattinille.

Tampereella 22.09.2006

Heini Eräsalo

********************************************************************************

SYDÄMELLISESTI KIITOS TEILLE KAIKILLE ADRESSIN ALLEKIRJOITTANEILLE !

Luovutin adressin oikeusministeri Leena Luhtaselle Tampereella 22.09.2006.EU:n sisä -ja oikeusministerien epävirallisen kokouksen yhteydessä.

********************************************************************************

Hänvisning: Aamulehti 27.7.2006 Hollands pedofilparti är ett extremexempel.

Domstolen i Haag har låtit bilda ett pedofilparti PNVD. Ett parti som strävar till att nedsätta gränsen för sexuellt minderåriga till 12 år samt legalisering av barnpornografi och att ha sexuellt umgänge med djur.

Vi undertecknade respektera de internationella avtal som tryggar mänskliga rättigheter samt rättigheterna för barn. Vi vill visa moralt ansvar, mänsklighet samt kärlek för den nästa genom att KRÄVA ATT HOLLAND SKALL GENAST FÖRBJUDA OVANNÄMNDA PARTI.

Insamlingen av namnen kommer att fortsätta under hela EU-ordförandeskapet ända till 31.12.2006. Adressen kommer att överlåtas till Franco Frattini som är ansvarig för inrikes- och rättsärenden inom den Europeiska Unionen.

I Tammerfors den 22.09.2006

Heini Eräsalo

********************************************************************************

HJÄRTLIGT TACK TILL ER ALLA SOM UNDERTECKNANDE ADRESSEN!

Jag överlät adressen personlight till den finska rättsministern Leena Luhtanen den 22.9.2006 i samband med det inofficiella inrikes- och rättsministermötet för EU som hölls i Tammerfors.

*********************************************************************************

With a reference to the article"THE POLITICAL PARTY WITH A PEDOPHILE AGENDA (the PNVD) IN THE NETHERLANDS IS AN EXTREME EXAMPLE" in " Aamulehti" on July 27th, 2006.

Based on the freedom of expression, the freedom of assembly and the freedom of association, The Hague District Court has refused to ban the pedophile group, the PNVD, in the Netherlands, which is a EU member country.

The PNVD seeks to have the legal age-of-consent lowered to 12 (twelve) years and to legalize private use of child pornography. The party is against laws that would explicitly outlaw sexual contact between animals and humans.

We, the undersigned, respect the international agreements on human and infantile rights.In order to show some moral responsibility, humanity and love for one´s neighbour, WE DEMAND THE NETHERLANDS TO FORBID THE PNVD-PARTY.

I will continue to collect signatures will continue during the whole presidency period of Finland, i.e. till the end of the year. The collected signatures in all will be later on handed to the Vice President, commissioner Franco Frattini.

Tampere, September 22, 2006

Heini Eräsalo
Responsible for collecting the signatures:
heini.erasalo@jippii.fi

*********************************************************************************

I would like to say THANK YOU from the bottom of my heart to everybody who undersigned the list of signatures! I gave it to the Minister of Justice Leena Luhtanen in Tampere on September 22 during the unofficial appointment of all EU Ministers of Justice and Home Secretaries.