PELASTAKAA HELSINGIN AINUTLAATUINEN MERENEDUSTA

PELASTAKAA HELSINGIN AINUTLAATUINEN MERENEDUSTA

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ON EHDOTTANUT MERISATAMANRANNAN EDUSTALLE POIKITTAISTA HEHTAARIEN MERITÄYTTÖÄ HELIKOPTERIKENTTÄÄ JA SESONKILUONTOISTA JÄTTIRISTEILIJÄLAITURIA VARTEN.

MOLEMMILLE TOIMINNOILLE OLISI TOIMIVAT SIJOITUSVAIHTOEHDOT SAMALLA SUUNNITTELUALUEELLA ILMAN KALLISTA JA LYHYTNÄKÖISTÄ MERITÄYTTÖÄ.


Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt luonnoksessa hehtaarien meritäyttöä Hernesaaresta kaakkoon kausiluontoista lisäristeilijälaituria ja kopterikenttää varten. Täyttö olisi n. 400 metriä pitkä, 50 metriä leveä ja yli 4 metriä korkea. Täytölle tulee kaksisuuntainen liikenne, aidatut terminaalialueet, huoltohalli, polttoainesäiliöt sekä 10 metriä korkea meluvalli pitämään ääntä.

- Ehdotettu täyttö kaventaa Hernesaaren ja Pihlajasaaren välisen veneväylän käyttökelvottomaksi.
- Noin 5 metriä korkea täyttö ja siihen ankkuroituva jättiristeilijä sulkevat tuulet kilpapurjehdusalueelta.
- Täyttö vaatii massiiviset maansiirrot ja vedenalainen viemäriväylä on siirrettävä täytön tieltä.
- Täyttö estää perinteisen pääsyn ja näkymät Merisatamanrannasta Pihlajasaareen.
- Jätkäsaaren toimivien syvälaitureiden purkamisen ja Hernesaaren hehtaarin meritäytön, uuden syvälaiturin ja kopterikentän rakentamiskustannukset nielevät huomattavn summan verorahojamme.

TÄYTTÖÄ EI TARVITA!!

Pro Herne asiantuntijaryhmä on esittänyt päättäjille ja KSV:lle vaihtoehtoja ilman täyttöä.
Jätkäsaaren olemassaolevat ja kunnostetut kaksi syvälaituria Melkin laituri ja Valtamerilaituri tulisi säilyttää eikä purkaa! Jos niitä ei säilytetä, Hernesaaren olemassaolevalla lounaisrannalla, nykyisten laitureiden poikittaisena jatkeena, on tilaa lisälaiturille. Kopterikenttä sopii 500 metrin melu-etäisyydet huomioiden Jätkäsaaren itäisen niemen kärkeen.

Vaihtoehto 2 säästää perinteisen kilpapurjehdusalueen, veneväylän, Pihlajasaaaren reitin ja ainutlaatuisen merellisen virkistysalueen. Verorahamme tulee käyttää viisaammin!

HERNESAAREN OSAYLEISKAAVALUONNOS PÄÄTETÄÄN PIAN.

ANNA ÄÄNESI HELSINGIN AINUTLAATUISEN AVOMERIMAISEMAN PUOLESTA!

SANO EI TÄYTTÖNIEMELLE!!

Helsinki -Itämeren tytär- kiittää sinua!

Pro Herne/ Sofia Aminoff    Ota yhteyttä adressin tekijään