Pelastakaa Kuurojen museo!

Adressi on suljettu 20.6.2011. Lisätietoja, ks. Tiedotteet.

---------------------------------

Kuurojen museo muuttaa - osaksi Työväenmuseo Werstasta

21.05.2012 12:24

Sydämellinen kiitos kaikille kampanjaamme osallistuneille!

Kuurojen museon ei tarvitsekaan lopettaa toimintaansa.

Kuurojen museo jatkaa olemassaoloaan osana monipuolista ja mielenkiintoista Työväenmuseo Werstasta. Paraikaa (kesäkuuhun 2012 asti) on käynnissä muutto Helsingistä Tampereelle (ks. Kuurojen Lehti 2/2012).

Pientä näyttelytoimintaa toteutetaan jatkossa myös Kuurojen Liiton tiloissa Ilkantiellä  Helsingissä (ns. Valkeassa talossa).

Mm. seuraavat tähän liittyvät uutiset ovat verkossa luettavina (21.5.2012):

- Werstas teki kävijäennätyksen ja yhdistyi Kuurojen museon kanssa (4.1.2012)

http://www.tyovaenmuseo.fi/?q=node/742


- Kuurojen museo yhdistymässä Työväenmuseo Werstaaseen (27.9.2011)

http://www.kl-deaf.fi/fi-FI/uutiset/uutinen/?announcementId=a9998e54-c173-40f7-be06-4398de187d3d&groupId=1ce45fc2-06ff-4d19-924c-67939a0bd93c

 

Ystävällisin terveisin

Päivi Rainò & Birgitta Wallvik

 

--------------------------------------------------------------

 

Kuurojen museon kokoelmat saivat alkunsa Fritz ja Maria Hirnin - aikaansa edellä olleiden valokuvaajamestareiden - tekemästä lahjoituksesta v. 1907. Hirnit olivat Suomen kuurojen isän, Carl Oscar Malmin ensimmäisiä oppilaita, suomalaisen viittomakielen ensimmäisiä käyttäjiä ja tallentajia.  Museossa on nähtävillä Malmin ja Hirnien kirjeitä, esineitä ja valokuvia kuten myös heidän jälkeensä eläneitten viittomakielisten lahjoittamia dokumentteja ja taideteoksia. (http://www.kl-deaf.fi/fi-FI/Kuurojen_museo/ )

Kuurojen museo on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä kuurojen ihmisten historiaan keskittyneistä tutkimusyksiköistä. Kansallisena erikoismuseona se saa toimintaansa tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Museon suojeluksessa valmistui vuonna 2005 suurteos Suomen viittomakielisten historiasta Maahan lämpimään (E. Salmi & M. Laakso), joka julkaistiin Kuurojen Liiton täyttäessä 100 vuotta. Se on laajimpia ja tärkeimpiä vähemmistöhistorioita, mitä maassamme on koskaan julkaistu. Teos on kansainvälisesti siteeratuin Suomen viittomakielisiä koskeva tutkimus.

Kuurojen museo on yhteisön kollektiivinen muisti. Se tutkii ja tulkitsee näyttelyissään mennyttä ja tallentaa myös tämän päivän viittomakielisten elämää tulevia polvia varten. Tehtävä on tärkeä etenkin nyt, kun viittomakielisen yhteisön olemassaolo ja tulevaisuus ovat vaakalaudalla viittomakielisten lasten vähenemisen myötä. Tästä huolimatta Kuurojen Liitto on ehdottanut 23.3.2011, että museon toiminta lakkautetaan ja sen henkilökunta irtisanotaan. Tämä siitäkin huolimatta, että Suomen viittomakielten kielipoliittisessa ohjelmassa (Kuurojen Liitto &  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010: 55) museon tehtävä nähdään korvaamattomana kuurojen ihmisten identiteetin peruspilarina:

"Kuurojen Liiton omistama Kuurojen museo täytti sata vuotta vuonna 2007, ja sen tehtävä on säilyttää, tutkia ja esitellä viittomakielisten kuurojen kulttuuriperintöä. Museon tavoitteena on vahvistaa viittomakielisten kuurojen identiteettiä, lisätä historian ja kulttuurin tuntemusta ja välittää sitä sekä kuuroille että kuuleville. Kuurojen museo on ainoa kuurouteen keskittynyt erikoismuseo, sillä mikään muu taho ei ole ottanut kantaakseen ammatillista vastuuta yhteisön historian kokoamisesta."

Kuurojen Liiton historiallisessa jatkumossa lyhytnäköinen ja kokonaisuuden kannalta merkityksettömiä säästöjä kerryttävä päätös voi johtaa siihen, että Kuurojen museon kokoelmat hajoavat ja hautautuvat osaksi muita kansallisia arkistojamme. Kuuroihin liittyvä, alati laajentuva historiallinen ja yhteiskunnallinen tutkimus loppuu. Malmin, Hirnien, kuten myös meidän kaikkien jälkipolvien museolle tehneitten lahjoittajien aineistot, oralismista ja rodunjalostuksesta selvinneiden kuurojen henkilöiden ponnistuksista ja sinnikkäästä viittomakielisestä arjesta todistavat dokumentit muuttuvat merkityksettömäksi rojuksi valtakulttuurin edustajien silmissä. http://www.kl-deaf.fi/File/8198f528-4d9e-4e48-b74f-04254813850e/1/Download/True/kiertokirjasto.jpg

Me allekirjoittaneet vaadimme Kuurojen Liittoa turvaamaan omalta osaltaan Kuurojen museon toiminnan jatkumisen ja perumaan välittömästi ehdotuksensa Kuurojen museon toiminnan lakkauttamisesta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petition in English can be found on the following page

(please note the underline character _ between the words):

http://www.adressit.com/save_the_finnish_museum_of_the_deaf

Adressen på svenska (observera _ mellan orden):

http://adressit.com/_radda_dovas_museum

 

Adressin sisältö suomalaisella viittomakielellä/Petition in Finnish Sign Language:

http://www.facebook.com/pages/Pelastakaa-Kuurojen-museo/155509661177512