Pelastakaa opettaja Antti Korhonen

Lisäys 7.5.

Tässä kohtaa Antti Korhonen perheineen kiittää teitä kaikkia adressin allekirjoittaneita! Oikeudenmukaisuus voitti tällä kertaa. Jäämme vielä odottamaan valtakunnansyyttäjän päätöstä. Jatkotoimenpiteitä puntaroidaan, ja tiedotamme välittömästi kaikkia, kun jotain uutta rintamalle ilmaantuu. Kiitos myös minun puolestani, Sami Rautavuori

Helsingissä Alppilan yläasteella tapahtui viime viikolla opettajan ja oppilaan yhteenotto, joka monien yllätykseksi johti siihen, että koulun rehtori vaatii opettajan erottamista.

Ruokailua valvonut opettaja Antti Korhonen poisti huutavan ja vastustelevan oppilaan ruokalasta työntämällä hänet ovesta ulos. Koulun rehtori Sari Aarniokoski tulkitsi voimakeinot liian rajuiksi ja teki asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Oppilaan ruokalasta poistaneen Korhosen työsuhteen jatkosta päätetään huomenna.

Tapaus nosti esiin kysymyksen siitä, minkälaisia voimakeinoja opettaja saa käyttää häiriköivää oppilasta kohtaan.

Perusopetuslain mukaan opettajalla on oikeus käyttää voimaa sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa uhkaa yleensä kohdistuu myös muihin oppilaisiin. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä esitys, jonka mukaan opettaja voisi käyttää voimaa myös esimerkiksi takavarikoidessaan oppilaalta vaarallisen esineen.

VAADIMME

että laaditaan yhteisesti sovitut pelisäännöt koulukurin palauttamiseksi. Kasvatusvastuuta pakoileva nykykulttuurimme  on tehnyt opettajista hampaattomia ja kädettömiä auktoriteetteja. Nuorison keskuudessa lisääntyvä pahoinvointi on tehnyt oppilaitoksista levottomia ja kotioloista saatu olematon tuki ei edesauta oppimismiljöön pitämisen edes jotakuinkin normaalina. Opetushallituksen on laadittava kaikille selvät säännöt sekä ohjeet tilanteisiin joissa ajaudutaan provosoivaan tai hyökkävään käytökseen. Niin opettajien kuin oppilaidenkin tulee olla tietoisia sallittujen ja turvallisten voimakeinojen käytöstä oppilaan rauhoittamiseen. Oikeudenmukainen kohtelu puolin ja toisin selkeyttäisi koulun ja kodin roolit. Toimintamallit voimakeinojen käyttöönottoon konfliktien sattuessa tulee prosessoida ja esimerkein havannoida oppilaiden ja opettajien tietoisuuteen.

Lisäys 18.4. Kansalaisaloite käynnistynyt! https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/300

Lisäys 15.4.

Tänää aloitettu kansalaisadressi ei ole allekirjoittaneen tekemä, vaan jonkun muun aiheesta huolestuneen porukan. Aloitteen pääsisältö on opettajien oikeuksien muuttaminen velvollisuuksiksi. Ihan noin yksinkertaisesta asia ei mielestäni ole, eikä opettajat lisää velvollisuuksia halua vaan rauhallisen työympäristön itselleen ja rauhallisen opiskeluympäristön opiskelijoille. Laitan tiedotteen kaikille, kun omani julkaistaan. PS. oikeusministeriön kansalaisaloite -sivustolla voi samalla kerralla tunnistautumisen jälkeen allekirjoittaa vaikka useampiakin aloitteita. Mutta voihan olla, ettet itse ole samaa mieltä aloitteen sisällön kaikista kohdista. Kyse on kuitenkin aloitteesta lakivalmisteluun ryhtymisestä, ei lakialoitteesta. Näin jää enemmän pelivaraa kokonaisongelmaan.

Lisäys 9.4.

Niin kuin nyt tiedämme, Korhonen sai potkut. Kun allekirjoitusvyöry alkaa tyrehtyä, adressi toimitetaan OAJ:n ja Antti Korhosen työkaluksi Helsingin opetusvirastoa vastaan käytävään taisteluun. Valmistelen adressin toimittamista myös eduskuntaan, jossa toivon saavani runsainmitoin kansanedustajien allekirjoituksia. Saa nähdä, mikä paino kansan mielipiteellä tulee olemaan? Korhosen erottaminen on peruttava ja lakiin kirjattava pikaisesti sellaiset muutokset, jotka selkeyttävät tilannetta. Kommenttien joukossa on runsaasti hyviä ehdotuksia, jotka haluan saada mukaan lakivalmisteluun.