Pelastakaa Tuorilan koulu

Sivistystoimenjohtajalta saamamme tiedon mukaan Karkkilan kaupungin sivistystoimessa valmistellaan parasta aikaa esitystä, jossa Nyhkälän koulussa sijaitsevat OTA-luokka/luokat (< 10 oppilasta) tultaisiin siirtämään Tuorilan kouluun ja Tuorilan koulusta siirrettäisiin näiden luokkien jaloista ainakin 3.-6. luokka (n. 50 oppilasta) Nyhkälän kouluun. Tätä järjestelyä ajetaan nyt ainakin kaupungin virkamiesten toimesta hyvin nopealla aikataululla. Saamamme tiedon mukaan siirto aiottaisiin toteuttaa mahdollisesti jo tänä syksynä. Selvityksessä ei kuitenkaan ole kuultu vielä ainoatakaan asiantuntijaa (OTA-luokkien erityisopettajia, Nyhkälän koulun rehtoria, Tuorilan koulun rehtoria) saatikka asianomaisten koululaisten (Tuorilan koulun noin 50 oppilasta, Nyhkälän koulun noin 300 oppilasta) vanhempia. Myöskään Tuorilan koulun läheisyyteen rakentavia yrittäjiä ei asiasta ole tiedotettu.

Tämän kaltainen toiminta ei millään tavalla tue kaupungin strategisia arvoja asukas- ja asiakasläheisyydestä, yhteistyöstä ja jatkuvasta parantamisesta. Liitteenä on vanhempainyhdistyksen vastauspyyntö Tuorilan koulun tulevaisuudesta.

Me tämän adressin allekirjoittaneet vastustamme Tuorilan koulun hajottamista siten, että kolmannesta luokasta alkaen Tuorilan koulun oppilaat kävisivät koulua Nyhkälän koululla. Haluamme pitää Tuorilan koulun perinteisenä Kyläkouluna.