Pelastakaamme Mainiemen päihdekuntoutus

Tampere, Lahti ja Hämeenlinna ovat päättäneet käynnistää valmistelut Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän toiminnan lopettamisesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Perusteluina kaupungit käyttävät kuntoutuskeskuksen korjausinvestointitarpeita, päihdekuntoutuspalveluiden kysynnän vähenemistä ja omistajakuntien halua muuttaa päihdekuntoutuksen painopistettä laitoshoidosta avokuntoutukseen.

Kuntayhtymän toimivalta johdolta saadun tiedon mukaan esitetyt perusteluväitteet eivät vastaa todellisuutta. Kuntoutusyksikön tappiot ovat pienentyneet kolmen vuoden aikana ja tulos kääntynyt positiiviseksi viimeisen puolen vuoden aikana. Palvelujen kysyntä on kasvanut eikä edessä ole niin suuria korjausinvestointitarpeita, jotka vaarantaisivat kuntayhtymän taloudellisen ja toiminnallisen perustan.

Palveluverkko on jo muuttunut viimeisinä vuosikymmeninä avohoitopainotteisemmaksi mm Mainiemen kehittämistyön ansiosta. Jäljellä olevien kunnallisten kuntoutusyksiköiden alasajo johtaa päihdepotilaiden heitteille jättöön ja heidän akuuttiavun tarpeensa kasvuun ruuhkaisissa erikoissairaanhoidon toimipisteissä, kalliilla sairaaloiden tehohoitopaikoilla ja akuuttipsykiatrisilla osastoilla.

Yksikön alasajo lisää näin sairaanhoidon kustannuksia, lisää päihdepotilaiden ennenaikaisia kuolemia, aiheuttaa inhimillistä kärsimystä päihdepotilaille ja heidän perheilleen sekä lisää heitteillä olevien päihtyneiden aiheuttamaa väkivaltaa jo valmiiksi kuormitetuissa päivystyspisteissä heijastuen kielteisesti koko väestön oikeuteen saada laadukkaita sairaanhoitopalveluita.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Tampere, Lahti ja Hämeenlinna peruuttavat aikeensa lopettaa Mainiemen kuntoutuskeskus.