Pelastetaan Lauttasaaren vehreys ja omaleimaisuus

Lauttasaaren rannat ja metsät ovat elintärkeitä asukkaiden viihtymiselle ja hyvinvoinnille ja myös saaren merellisestä luonnosta nauttiville helsinkiläisille. Saaren vehreys on tärkeä vetovoimatekijä koko Helsingille. Puolustetaan sitä, sillä Helsingin käsittelyssä olevan yleiskaavan mukainen massiivinen rakentaminen uhkaa nyt vakavasti saaren vehreyttä. Toteutuessaan kaava muuttaa pohjoisen ja koillisen Lauttasaaren erittäin tiiviisti rakennetuksi kantakaupunkimaiseksi alueeksi ja turmelee saaren merellisen ominaisluonteen.

Kaikki pohjoisen ja koillisen Lauttasaaren luonnonmukaiset viheralueet kuten Kotkavuori, Lemissaari sekä Katajaharjun luontokohteet ja Koirakivenniemi voivat jäädä suurten rakennusmassojen alle. Kaavaehdotuksessa yli kymmenen hehtaaria merialuetta on merkitty asuinalueeksi. Meren täyttöjen seurauksena Länsiväylän lähellä olevat luonnontilaiset rannat tuhoutuisivat. Nykyinen tärkeä viheryhteys Länsiulapanniemestä Lemislahden suuntaan on poistettu kaavaehdotuksesta.

Suunnitelmissa on myös vasta kunnostetun urheilupuiston, Pyrkän kentän alueen, rakentaminen asunnoiksi. Korvaava selvästi pienempi kenttä tulisi osin nykyiseen puistoon, osin merestä täytetylle alueelle.

Myös monet kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ovat uhattuina, kun nykyisille valmiille asuinalueille rakennettaisiin lisää. Kaavaehdotuksen kaupunkibulevardi johtaisi tutkimusten mukaan siihen, että ruuhkat leviäisivät asuinkaduille ja liikenteen päästöille altistuvien määrä lisääntyisi.

Me allekirjoittaneet vaadimme Helsingin yleiskaavaehdotuksen muuttamista siten, että pohjoisen ja koillisen Lauttasaaren nykyiset viher- ja virkistysalueet säilytetään, kaikista merentäytöistä sekä kulttuurihistoriallisia kohteita uhkaavasta tiivistämisestä luovutaan. Yleiskaavaa tulee muuttaa Lauttasaaressa siten, että maankäyttö- ja rakennuslain vaatimus olemassa olevan kaupunkirakenteen hyödyntämisestä ja ekologisesta kestävyydestä toteutuu.

Adressi luovutetaan Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle ja Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle tammikuun 2016 lopussa.

Lauttasaari-Seura – Drumsö Sällskapet


Katri Penttinen, Lauttasaari-Seura    Ota yhteyttä adressin tekijään