Pelastetaan Ensi- ja turvakotien päihdeyksiköt!

Taustaa

Ensi- ja turvakotien liitto ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka tukee vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perheväkivaltaa.

Liitto toimii 28 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. Jäsenyhdistykset ylläpitävät 11 ensikotia, 7 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 14 turvakotia.

Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa ensikodeissa ja avopalveluyksiköissä on ollut kuntoutettavana yli 1000 äitiä ja vauvaa viimeisen 10 vuoden aikana.
– Tulokset ovat olleet hyviä, sillä keskimäärin kaksi kolmasosaa ensikodeissa ja kolme neljäsosaa ensikotien avopalveluyksiköissä olevista äideistä kuntoutuu niin hyvin, että lapsen huostaanottoa ei tarvita. Ilman äitien kuntouttamista vauvat ovat vaarassa vammautua loppuiäksi, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja Virpa Puisto.

Päihdeongelmiin erikoistuneita ensikoteja ja avopalveluyksiköitä on kehitetty tähän asti Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) tuella, mutta nyt toiminta on siirtymässä valtion rahoittamaksi. Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan (STM 21.4.) rahat ohjataan kunnille yleisenä valtionosuutena, jolloin se ei kohdistu suoraan päihdeäitien kuntoutukseen. Tämä merkitsee sitä, että päihdeongelmien hoitoon erikoistuneet ensikodit avopalveluineen jäävät ilman rahoitusta.

Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa ensikodeissa äidin kuntoutus pyritään aloittamaan jo odotusaikana, koska näin lasta voidaan suojata päihdevaikutuksilta mahdollisimman varhaisesta asti. Ensikodissa varmistetaan turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tuetaan äitiä päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Ensikotien yhteydessä toimivien avopalveluyksiköiden tehtävä on turvata riittävän pitkä ja tiivis jatkohoito ensikodista kotiutuville ja näin tukea itsenäiseen elämään siirtymistä.

Päihdeongelmaisten äitien hoitoon erikoistuneiden ensikotien kokonaiskustannukset ovat 7,5 miljoonaa euroa vuodessa, josta kuntien osuus on ollut noin puolet. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on varannut kehysbudjettiin päihdeäitien kuntoutukseen tarvittavat varat eli noin 3 miljoonaa euroa. Rahat jaettaisiin yleisenä valtionosuutena kunnille, jolloin niitä ei ”korvamerkitä” päihdeäitien kuntoutukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio antaa tarvittavat rahat, mutta ei varmista, että päihdeongelmaiset äidit saisivat kuntoutusta.

(Lähde: www.ensijaturvakotienliitto.fi)

Jos raskaana olevat ja pienten lasten äidit, joilla on päihdeongelma eivät jatkossa saa tukea, kasvaa meillä tulevaisuudessa entistä enemmän pahoinvoivia lapsia. Asia on yhteiskunnallisestikin merkittävä, sillä päihdeongelmat saattavat johtaa syrjäytymiseen, kouluttamattomuuteen ja sosiaalisten verkostojen heikentymiseen, ja nämä olosuheet ovat jossain määrin periytyviä. Kysymys on siis yhteiskuntamme tulevaisuudesta ja lasten hyvinvoinnista.

Aika toimia!

Vetoa päättäjiin, jotta kunnat velvoitetaan kohdentamaan saamansa tuki päihdeäitien kuntoutukseen!

Päivitän jatkossa tietoa siitä kenelle ja milloin nimilista luovutetaan.

Kiitos tuestasi!Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )