Pelastetaan Rouhialan koulu

Rouhialan koulutoiminnan siirto Päämajakoululle tulee uudelleen tutkia ja päättää

Mikkelin kaupunki on aloittanut Rouhialan koulun siirron suunnittelun kaikessa hiljaisuudessa taloudarviolla, jossa jo ensi syksylle on budjettoitu 0 €.  Eli toisin sanoen lakkauttamisella.

Kaupungin Perusteet:Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 § 71 kaupunkirakenneselvityksen, jossa linjattiin, että Rouhialan koulu yhdistyy Päämajakouluun uuden Saimaanportin yhtenäiskoulun valmistuttua, jolloin Päämajakoululta vapautuvat kotitalouden opetustilat voidaan remontoida luokkakäyttöön. Saimaanportin yhtenäiskoulu otetaan käyttöön 1.3.2024.Tämä päätös oli kuitenkin osa kokonaispakettia jossa linjattiin myös itäisen alueen koulun rakentaminen ja monta muuta asiaa, jotka eivät ole toteutuneet.

Allekirjoittaneet vaativat, että asia otetaan uudelleen valmisteluun ja siitä tehdään ajantasainen poliittinen päätös.

 

Taustaa:

Mikkelin oppilaiden määrän ennuste lähivuosille osoittaa selvää laskua seuraavan viiden vuoden ajan.Kahtena seuraavana vuonna koulun aloittavien määrä putoaa huomattavasti. Kuitenkin vuonna 2028 oppilasmärissä näkyy nousua.Eka ja tokaluokkalaisten määrä ei laske samassa suhteessa verrattuna koko oppilasmäärään. Päätös on tehty vuonna 2018, jonka jälkeen oppilaiden määrän toteutuma ja ennuste on muuttunut. Esimerkiksi, Emolan alueelle on muuttanut runsaasti lapsiperheitä. Päämajakoulun oppilaaksiottoalueen suunnitelmat tulee siten tarkistaa käyttäen viimeisimpiä lukuja ja ennusteita.

Nykyiset ja aloittavat koululaiset eivät kaikki oppilaat mahdu Päämajankoululle vuonna 2024. Lisähaasteita tuo myös se, ettei voida pidennetyn oppivelvollisuuden saaneita oppilaita tietää, kuin vasta aikaisintaan toukokuussa. Nämä oppilaat vaikuttavat luokkien oppilasmäärään. Eli luokassa saa olla vain 20 oppilasta.

Kaupunki on hyväksynyt talousarviossaan vuodelle 2024 määrärahan (350 000€) remonttiin, jossa päämajakoululle tehtäisiin lisää luokkatiloja. Mikäli Rouhialan koulun oppilaat saisivat opiskella omassa koulussaan vielä pari vuotta, voiko tarvittava remontti olla pienempi?

Koulun lakkauttamisella tavoitellaan 170 000 € vuosittaista säästöä, joka koostuu pääosin rakennuksen sisäisestä vuokrasta. Mikäli koululle ei löydetä ostajaa heti muuton jälkeen, nämä säästöt jäävät laskennallisiksi. Rouhialan koulurakennus on suojeltu. Sen jatkokäyttö vaatii suunnittelua, mitä ei ole millään tavalla valmisteltu. Mikäli koulutoiminta siirtyy pois rakennuksesta, se jää tyhjilleen, eikä kaupungille kerry tästä säästöjä.

Rouhialan koulu on nykyisellään erittäin hyvin toimiva yksikkö, joka ei tarvitse investointeja.

Mikkelin kaupungin talousarvioon on kirjattu alueen hyvinvoinnin osalta toimenpiteeksi koulujen vetovoiman lisääminen ja sen mittariksi %-osuus lapsista, jotka pitävät koulunkäynnistä. Rouhialan koulussa tämä osuus on huomattavan korkea ja se oletettavasti tulee laskemaan koulujen yhdistyessä. Lisäksi remontti tulee häiritsemään opiskelua Päämajakoululla. Samalla on kirjattu myös Lapsiystävällinen kuntamalli, jossa lasten tulisi osallistua päätöksentekoon ja toimintaan. Tämä ei nykypäätöksellä toteudu ja olisikin suotavaa, että nimenomaan lapsia kuultaisiin heihin eniten koskevassa asiassa. Lisäksi toimenpiteeksi on kirjattu myös lähikouluperiaatteen vahvistaminen. Vanhemmat kokevat, että lapsiystävällinen näkökulma on unohdettu kokonaan.

Miten päätöksenteossa on otettu huomioon esim. pitkien koulumatkojen vaikutusta? Esimerkiksi koulumatkojen piteneminen aiheuttaa tarvetta koulukyydeille.   Tai 6-, 7- ja 8-vuotiaiden oppilaiden kykyä hahmottaa aikaa (miten lapsi ohjautuu koulupäivän jälkeen esim. keskellä keskustaa oikeaan kulkuvälineeseen)? Waltti-kortti mahdollistaa linja-autokyydit, mutta kuinka kauan Waltti-kortti on Mikkelin koululaisilla?

Onko lasten liikenneturvallisuus ja liikenteen lisääntyminen Päämajakoulun läheisyydessä otettu huomioon? Vanhempien kuljetukset Päämajan ympäristössä tulevat lisääntymään merkittävästi. Savilahdenkatu, ja risteys, jonka lapset ylittäisivät, on vilkas ja vaarallinen, vaikka siinä on liikennevaloja.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Emolan seura voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…