Pelastetaan Ylirannan koulu kun se on vielä pelastettavissa

Iin Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Ylirannan koulun lakkauttamista 1.8.2019 lukien.

Ylirannan koulu on osa Iin arvokasta kyläkouluverkkoa. Koulu rakennettiin vuonna 1916. Näiden yli sadan vuoden aikana se on palvellut ensisijaisesti Ylirannan lapsia kouluna, mutta myös muita ylirantalaisia tapahtuma- ja kokoontumispaikkana. Rakennuksena se on inventoitu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi. (1)

Ennen hirsitaloja osattiin rakentaa ja huoltaa. Jostakin syystä meidän sukupolvi osaa paremmin antaa rakennusten rapautua ja purkaa ne sitten pois toivottomina tapauksina.

Ylirannan koululle on tehty kolme kuntotutkimusta vuosina 2015, 2016 ja 2018. (2), (3), (4), (5). Näissä ovat mikrobilöydökset olleet tavanomaisia lukuun ottamatta Yläpohjaa (2016) ja liikuntasalin alapohjaa (2018). Yläpohja on jo korjattu, tosin yläpohjan tuuletusaukot tukittiin samalla (mineraali)puhallusvillalla.

Vuonna 2016 koulu asetettiin käyttökieltoon ja sitä "korjattiin". Liikuntasalin pohjaa ei korjattu. Kävi ilmi, että korjaus aloitettiin ilman mitään suunnitelmia ja vaadittavia rakennus- ja toimenpidelupia. Oppilaat pääsivät takaisin remontin jälkeen vuodeksi, jolloin koulu taas laitettiin käyttökieltoon ja lakkauttamisen valmistelu aloitettiin. Uuden korjauksen arvioitiin kustantavan 218000 euroa. (6) Erityisesti liikuntasali ja pukuhuoneet lienevät korjauksen tarpeessa. Tämän lisäksi normaalia huoltotyötä tarvitaan, eikä sitä saa laiminlyödä, kuten tähän asti on tehty.

Aseman koulu on Ylirantalaisille ja Asemalaisille liian ahdas. Kunnan mukaan laajennusta ei tarvita, mutta oletettavasti laajennuksen korkea kustannusarvio, 500000€, hillitsee laajentamishaluja. Annetaan koululaisten opiskella mieluummin väistötiloissa käsityöluokassa.

Iso osa Ylirannan lapsista asuu koulukuljetusrajan ääripäässä 3-5km päässä Aseman koululta. Tämä on lapsille melko pitkä matka pyöräillä tai kävellä kouluun ja harrastuksiin. Valtion hoitaman tien aurauksessa on ollut toivomisen varaa ja rautatiesillan pyörätie on talvella suorastaan vaarallinen.

Me kyläläiset vaadimme, että toimiva sivukouluverkosto säilytetään ja kunnan kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista pidetään huolta ja ne korjataan. Myös Ylirannan koulu. Hyvällä suunnittelulla Ylirannan koulu saadaan kuntoon kohtuukustannuksella ja lapset saadaan takaisin omaan kouluun.  

Viittaukset:

(1) Pohjois-Pohjanmaan 2. maakuntakaavan inventointi, 2015

(2) Tutkimusraportti, 2015, Cramo,

(3) Ylirannan koulu, Kuntotutkimus, 2016, Prodeco

(4) Ylirannan koulu. Kuntotutkimus, 2018, A-Insinöörit

(5) Ylirannan koulu, Sisäilmatutkimus, 2018, A-Insinöörit

(6) Laskentamuistio, Tavoitehintalaskelma, Ylirannan koulun korjaukset, 2018, A-Insinöörit


Veli-Matti Puurunen, Saara Paakkola, Marleena Ernvall    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Veli-Matti Puurunen, Saara Paakkola, Marleena Ernvall voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…