Kansanäänestyksen lisäys perustuslakiin

Mikäli n.40 000 kansalaista voivat tehdä kansalaisaloitteen asialistalle, Äänestyksen lopputulos sitoo päätäjiä. Aloitteella voisi vaatia myös kansanäänestyksiä.

Kansanäänestyksen järjestäminen ei olisi ollenkaan viranomaisten päätettävissä. Se on järjestettävä, jos tietty määrä äänioikeutettuja kansalaisia niin vaatii.


1.Kansanäänestys ja kansalaisaloite:
Tällä adressilla on tarkoitus vahvistaa että perustuslakiin myös lisätään mahdollisuus koko suomen kansan kansanäänestyksen suorittamiseksi
Ehdotamme, että 35000 äänioikeutettua kansalaista (0,8 prosenttia äänioikeutetuista kansalaisista) voi tuoda oman ehdotuksensa poliittiselle asialistalle ja käynnistää siitä kansanäänestykseen tähtäävän prosessin.
Perustuslain muuttamiseen tähtäävän aloitteen määräksi ehdotamme 43000
äänioikeutettua kansalaista (yksi prosentti äänioikeutetuista kansalaisista).

2.Kuntalaisaloite:
Ehdotetaan lisäystä perustuslakiin että kunnassa vaikuttaviin kansalaisten asioihin myös kuntatasolla tietty määrä kuntalaisia voi saada ehdotuksensa kuntalaisten äänestettäväksi. Äänestyksen lopputulos siis sitoisi päättäjiä. Ehdotamme, että 0,8 prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista voi käynnistää tällaisen äänestysprosessin.

3.Keskeisten virkamiesten valinta:
Monet merkittävät päätökset tai niiden valmistelu syntyvät virkamiestyönä.
Tällaisia keskeisiä virkamiehiä ovat esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies ja valtakunnansyyttäjä. 43 000 kansalaista (1 % äänioikeutetuista kansalaisista) voi vaatia tällaisen keskeisen virkamiehen virkasuhteen lopettamista ennen virkasuhteen tavanomaista
päättymistä. Vaaditusta asiasta on toimitettava päättäjiä sitova kansanäänestys.


Tarkennettuja kuvauksia ja periaatteet.

Kansanäänestys

Kansanäänestys toimitetaan, jos 0,8 prosenttia äänioikeutetuista kansalaisista sitä vaatii. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eduskunnassa päätetty asia, esimerkiksi uusi laki, alistetaan vielä kansalaisten hyväksyttäväksi. Näin parlamentaarisessa järjestyksessä syntynyt laki, sopimus tai päätös voi tulla voimaan vasta sen jälkeen, kun kansalaiset ovat hyväksyneet sen kansanäänestyksessä. Kansanäänestyksen tulos sitoisi siis päättäjiä.

Tarkoituksena ei ole siis äänestää jokaisesta mahdollisesta asiasta. Kansanäänestystä sovelletaan vain tietyn merkittävyysrajan ylittäviin lakeihin, sopimuksiin ja päätöksiin. Tällainen koko kansakuntaa koskeva merkittävä päätös voi olla esimerkiksi
NATO-kysymys tai parhaillaan uudistettavana oleva kansalaisuuslaki.
Tärkeimpien perustuslaillisten asioiden muuttaminen vaatii kansalaisten enemmistön lisäksi myös perustuslain säätämisjärjestyksen eduskunnassa

Kansalaisaloite

Kansanäänestyksen järjestäminen ei olisi ollenkaan viranomaisten päätettävissä. Se on
järjestettävä, jos tietty määrä äänioikeutettuja kansalaisia niin vaatii.
Ehdotamme, että 35000 äänioikeutettua kansalaista (0,8 prosenttia äänioikeutetuista kansalaisista) voi tuoda oman ehdotuksensa poliittiselle asialistalle ja käynnistää siitä kansanäänestykseen tähtäävän prosessin.
Perustuslain muuttamiseen tähtäävän aloitteen määräksi ehdotamme 43000
äänioikeutettua kansalaista (yksi prosentti äänioikeutetuista kansalaisista).
Täysin uuden lain valmistelu ja hyväksyminen tapahtuvat ensivaiheessa
parlamentaarisessa järjestyksessä. Lain lopullinen hyväksyminen tapahtuu päättäjiä sitovassa kansanäänestyksessä. Jos kansa äänestää lain puolesta, eduskunta ei voi olla hyväksymättä lakia, se olisi selvä parannus nykyiseen järjestelmäämme verrattuna.

Myös kuntatasolla tietty määrä kuntalaisia voi saada ehdotuksensa kuntalaisten äänestettäväksi. Äänestyksen lopputulos siis sitoisi päättäjiä. Ehdotamme, että 0,8 prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista voi käynnistää tällaisen äänestysprosessin.

Tällä kaikella on myös erittäin suuri merkitys kansantaloutta ja kuntien taloutta ajatellen, kansalaiset ja kuntalaiset voivat valvoa päättäjien tekemiä päätöksiä ja käytetyn rahan kohdentamista, sekä tarpeen vaatiessa, voivat päättää mihin rahaa tulisi käyttää näin paljon ja taas mihin sitä käytetään vähemmän.

Adressin allekirjoittamisella sinä itse olet sitä mieltä että nämä tässä adressissa mainitut 3. asiaa ovat niin tärkeitä kansalaisille että ne on lisättävä perustuslakiin voimaan tuleviksi laiksi.

Jyri Suominen
Muutos 2011 jäsen

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Jyri Suominen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko avioliittolain olla sukupuolineutraali?