PIDETÄÄN KYMI SINFONIETTA TOIMINTAKYKYISENÄ!

Me allekirjoittaneet vetoamme Kouvolan kaupungin päättäjiin, että Kymi Sinfoniettan toiminta turvataan ja orkesteriin kohdistuvia leikkaussuunnitelmia ei toteutettaisi.  

Kouvolan kaupunki on suunnittelemassa Kymi Sinfoniettan vuosittaiseen avustukseen mittavia leikkauksia, joista yhtenä vaihtoehtona on avustuksen poistaminen kokonaan. Kaikki vaihtoehdot merkitsisivät sitä, että Kymi Sinfonietta nykyisessä muodossaan lakkaisi olemasta. Myös Uuno Klami -sävellyskilpailun Kouvolasta saama avustus on leikkausuhan alla.  

Suomen ainoa kahden kaupungin orkesteri, Kymi Sinfonietta, on yksi kustannustehokkaimmista orkestereista kansainvälisestikin mitaten. Kustannukset jakautuvat kahden kaupungin kesken ja orkesteri toimii niissä molemmissa viikoittain. Työmäärä on lähes kaksinkertainen yhden kaupungin orkesteriin verrattuna. Kymi Sinfoniettan henkilöstö on silti erittäin sitoutunutta ja tehnyt pitkäjänteisesti työtä tarjoten Kotkan ja Kouvolan asukkaille musiikillista hyvinvointia yli 21 vuoden ajan.  

Kymi Sinfoniettan budjetti oli alun perinkin tiukka. Kouvolan kaupunki leikkasi viime vuonna orkesterin vuosittaisesta tuesta 10 prosenttia, ja kaupunkien tukea on vähennetty muinakin vuosina niin, että se on nyt pienempi kuin yli kymmenen vuotta sitten. Kymi Sinfonietta tuottaa siis palvelunsa kahdelle kaupungille jo nyt erittäin edullisesti.

Lisäleikkaukset johtaisivatkin suoraan orkesterin kokoonpanon pienentämiseen, mikä vähentäisi puolestaan orkesterin palkkakustannuksiin perustuvaa valtionavustusta. Näin menetettäisiin vuosien työn tuloksena synnytetty, alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä orkesterikokoonpano sille sopivine ohjelmistoineen. Ongelmaksi muodostuisi myös yhteisomistus Kouvolan ja Kotkan kaupunkien välillä, koska avustusten on oltava sovitussa suhteessa.  

Kymi Sinfonietta on suosittu ja arvostettu kulttuuritoimija Kotkassa ja Kouvolassa. Sillä on laaja kuulijakunta, ja keväällä 2020 toteutetun yleisökyselyn lukuisat kommentit osoittivat, kuinka suuri merkitys Kymi Sinfoniettan konserteilla on alueen ihmisille! Orkesteri on kyennyt vastaamaan nopeasti myös eteen tuleviin haasteisiin; esimerkkinä sen kevään 2020 korona-aikana runsaasti kiitoksia saanut, toivoa antava päivittäinen tarjonta sosiaalisessa mediassa ja sähköisillä kanavilla.    

Kymi Sinfonietta tunnetaan kansainvälisestikin innovatiivisena ja energisenä orkesterina, jolla on laaja, kiitelty ohjelmisto, uusia aluevaltauksia unohtamatta. Se houkuttelee solisteiksi, kapellimestareiksi ja säveltäjiksi huipputaiteilijoita Suomesta ja ulkomailta, kuten nykyisen taiteellisen neuvonantajan, kapellimestari Olari Eltsin.  

Kymi Sinfonietta toimii yhden maailman suurimman sävellyskilpailun, Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun orkesterina. Kilpailun finaalikonsertit soivat Yle:n välityksellä paitsi Suomessa, EBU-yhteistyön myötä myös muualla Euroopassa. Mahdollisilla leikkauksilla vaarannetaan myös Uuno Klami -sävellyskilpailun – sekä kansainvälisen että lapsille ja nuorille suunnatun - olemassaolo.  

Sekä Kymi Sinfonietta että Uuno Klami -sävellyskilpailu ovat Kotkalle ja Kouvolalle merkittäviä imago- ja vetovoimatekijöitä ja lisäävät maakunnan kansainvälistä tunnettuutta. Orkesteri tuo alueelle tuulahduksia maailmalta myös yhteistyöprojekteissaan merkittävien kansainvälisten toimijoiden, kuten Pietarin Filharmonian, Latvian valtionkuoron ja Tallinnan kamariorkesterin kanssa. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Kymi Sinfonietta tavoittaa myös ne, jotka ovat konserttisalin ulottumattomissa: Se on Suomen laajimmin yleisönsä pariin kokonaisuudessaan jalkautuva orkesteri. Orkesterista muodostettujen pienryhmien konserttikiertueet päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa, sairaaloissa ja työpaikoilla tavoittavat vuosittain tuhansia kuulijoita kattaen koko Kouvolan ja Kotkan. Nämä konsertit tuovat merkittävän panoksen alueen lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen ja ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen.  

Kymi Sinfonietta on Kymenlaakson kulttuurin dynamo, joka yhdistää eteläistä ja pohjoista maakuntaa ideoiden ja toteuttaen jatkuvasti yhteisproduktioita paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet lukuisat tahot musiikkiopistoista kuoroihin, nuorisotoimesta sosiaali- ja mielenterveyspalveluihin, päiväkodeista ja kouluista vanhusten palvelutaloihin. Kaikki Kouvolan ja Kotkan musiikkiluokat ovat olleet Kymi Sinfoniettan kummiluokkia saaden elävän kosketuksen orkesteriin ja musiikin tekemiseen.  

Kymi Sinfoniettan toiminta on monipuolista, aktiivista ja tasokasta. Se on tärkeä Kouvolan ja Kotkan näkyvyydelle, vetovoimalle ja henkiselle hyvinvoinnille.  Orkesterin ja sen muusikoiden läsnäolo säteilee monin tavoin ympäröivään yhteiskuntaan ja sen omistajakaupunkien asukkaiden elämään. Orkesteria ei voi määräänsä enempää pienentää. Vetoammekin, ettei tätä Kymenlaakson ”Pikku jättiläistä” säästettäisi hengiltä.

 

KYMI SINFONIETTAKymi_Sinfonietta,_kuvaaja_Tommi_Mattila1.jpgKuva: Tommi Mattila


Tuomo Tapola, Kymi Sinfoniettan kuulijoiden puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään