PIDETÄÄN KYMI SINFONIETTAN TOIMINTA TURVATTUNA KOUVOLASSA!

Me allekirjoittaneet vetoamme Kouvolan kaupungin päättäjiin, että Suomen ainoan kahden kaupungin orkesterin Kymi Sinfoniettan toiminta turvataan ja orkesteriin kohdistuvia leikkaussuunnitelmia ei toteutettaisi.  

Kouvolan kaupunki on suunnittelemassa Kymi Sinfoniettan vuosittaisen tuen lakkauttamista kokonaan kun nykyinen osakassopimuskausi päättyy vuoden 2025 lopussa. Tämä tarkoittaisi käytännössä orkesteritoiminnan loppumista Kouvolassa ja Kymi Sinfoniettan orkesterikokoonpanon olemassaolon päättymistä nykyisessä muodossaan.

Ensi vuonna 25 vuotta täyttävä orkesteri nauttii suurta arvostusta paitsi kuulijoidensa ja ystäviensä keskuudessa paikallisesti, myös muualla Suomessa ja kansainvälisesti. Orkesteri tuo myös Kymenlaaksoon huipputason kapellimestareita ja solisteja ja sykähdyttäviä elämyksiä viikko toisensa jälkeen. Esimerkiksi Kuusankoskitalolla toteutettu orkesterin tänä vuonna julkaistu levytys kansainväliselle BIS-levy-yhtiölle on saanut loistavat arviot maailman suurimmilta klassisen musiikin lehdiltä. Kymi Sinfonietta on myös yhden maailman tunnetuimman sävellyskilpailun, Uuno Klami -sävellyskilpailun orkesteri.

Kouvolan ja Kotkan yhteisomistajuus on mahdollistanut poikkeuksellisen kustannustehokkaan toiminnan, kun kulut orkesterista ovat jakautuneet kahden kaupungin kesken omistussuhteiden mukaisesti. Samalla Kouvola on saanut laajat ja kansainvälisti tasokkaat orkesteripalvelut poikkeuksellisen edullisesti. Kouvola tuki vuonna 2022 orkesteria 7,33 eurolla asukasta kohden, kun vastaavankokoisissa Joensuussa, Vaasassa ja Porissa orkesterin kaupungin tuki asukasta kohden on yli kaksinkertainen.

Kymi Sinfonietta tekee aktiivisesti työtä lasten ja nuorten, ikäihmisten ja muiden erityisryhmien parissa myös konserttikalenterin ulkopuolella. Orkesteriin kohdistuvilla leikkauksilla olisi erittäin suuria vaikutuksia myös lasten ja nuorten taide- ja musiikkikasvatustoimintaan Kouvolassa. Kymi Sinfoniettan yleisötyö- ja jalkautumistoiminta on ollut valtakunnallisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen laajaa jo vuosien ajan. Orkesteri käy mm. esiintymässä kouluissa ja päiväkodeissa erilaisin kokoonpanoin, järjestää konsertteja ikäihmisille, tekee työtä mielenterveysteeman parissa ja tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdessä esimerkiksi musiikkiopiston ja alueen koulujen kanssa orkesteri on ollut ylläpitämässä Kouvolassa vahvaa musiikkikasvatuksellista pohjaa ja verkostoa. Moni orkesterin muusikko toimii myös soitonopetustehtävissä Kouvolassa ja muualla Kymenlaaksossa. Elävällä musiikilla on erittäin myönteisiä terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia ja sen rooli ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä on keskeinen. Suunnitellut leikkaukset supistaisivat Kouvolan kulttuuritarjontaa huomattavasti, ja tällä olisi suuria kielteisiä vaikutuksia monien kouvolalaisten elämänlaatuun ja sosiaalisen piiriin, ovathan konsertit myös merkittäviä kohtaamispaikkoja. Tärkeää on myös pitää hengissä elävä ja erityisesti Kouvolassa toteutettu ja tuotettu musiikkielämys.

Kymi Sinfoniettalta leikkaamalla menetettäisiin alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä kansainvälisen tason orkesterikokoonpano, jonka vaikutus Kouvolassa on sijoitettuihin resursseihin nähden moninkertainen ja moniulotteinen. Vetoamme, että orkesteri saisi ansaitsemansa arvostuksen ja sen toimintaedellytykset turvattaisiin myös tulevaisuudessa. Jos ammattimainen kulttuuri- ja orkesteritoiminta ajetaan kaupungissa alas, on sen uudelleen rakentaminen myöhemmin lähes mahdotonta.

Kymi Sinfoniettan kuulijoiden puolesta

Anja ja Jari Kujala 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Jari Kujala näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…