Kansanliike lankaverkon puolesta

Lankapuhelinverkkoa on rakennettu ja ylläpidetty suomalaisten työllä ja verovaroilla 100 vuoden ajan. Nyt TeliaSonera on ajamassa verkkoa alas lyhytnäköisen voitontavoittelun vuoksi. Puhelin- ja tietoliikennepalvelut etenkin syrjäseuduilla jäävät yksinomaan langattoman teknologian varaan.


Dosentti Nisse Husberg kirjoitti aiheesta Hufvudstadsbladetissa 24.2. Hän muistutti langattoman teknologian heikkouksista mm. sen teknisen rajallisuuden vuoksi. Husberg viittasi ns. Shannonin lakiin: ilmateitse kulkevan kaistatilan kapasiteetti on rajallista, mikä voi johtaa siihen, että lopulta jokaisen kiinteistön katolle on rakennettava antenni/tukiasema, jotta laajakaistapalveluja pystyttäisiin tarjoamaan. Tässäkin tapauksessa tiedonsiirro nopeus ja kapasiteetti ovat rajallisia. Husbergin mukaan operaattorit ovat ongelmista täysin tietoisia, mutta lyhytnäköinen markkinointiajattelu ohjaa toimia. Operaattori käärii nyt voitot, kun esim. maaseudun yrittäjät joutuvat ostamaan uudet päätelaitteet; puhelimet, faksit, modeemit ym. Pidemmällä tähtäimellä valokuituun perustuva tekniikka olisi teknisesti ylivertainen ja kilpailukykyinen ratkaisu. Ennen pitkää kiinteä verkko joudutaan kuitenkin rakentamaan uudelleen (valokuitu) ja maksumiehiä ovat jälleen veronmaksajat.


EU:n yleispalveludirektiivin (2002/22/EY) 3 artiklassa todetaan, että jäsenvaltioilla on velvollisuus maantieteellisestä sijainnista riippumatta tarjota jäsenvaltioiden alueella yleispalvelut tietyn laatuisina kaikille. Langaton teknologia on myös kriisitilanteissa haavoittuva ja riittämätön ja siksi tarvitsee rinnalleen kiinteän puhelinverkon.


Langatonta teknologiaa vastaan on muitakin näkökohtia. Yksi on sen valtava energiankulutus. Ilmastomuutos on tosiasia ja kaikkien olisi osallistuttava talkoisiin. Ruotsissa prof. Erik Dahlqvistin laskelmien mukaan esimerkiksi täysin kattava 3G-verkko lisää sähkönkulutusta n. 5-7 TWh tasolla. Tämä vastaa suurin piirtein keskikokoisen ydinvoimalan vuosituotantoa. Dahlqvist huomioi laskelmissaan 72000 antennia, mikä on murto-osa siitä, mitä meillä jo on ja jälleen uusi langaton verkko toisi niitä lisää. Miten kansanedustajat/europarlamentti sallivat tällaisen "kehityksen"?


Langattomaan teknologiaan liittyy myös terveysriskiepäilyjä. Useat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että tukiasemasäteilyllä on biologisia vaikutuksia. Tutkimuksista käy ilmi, että antennisäteily aiheuttaa unen laadun heikkenemistä, päänsärkyä, huimausta ja muita neurologisia oireita. Viimeisimmässä itävaltalaistutkimuksessa ( !huom! tiedosto ei valitettavasti enää julkisessa jakelussa, saksankielinen raportti toimitetaan pyydettäessä ) lääkäri Gerd Oberfeld havaitsi yhteyden tukiasemasäteilyn voimakkuuden ja syöpäriskin välillä. Syöpäriski oli suurimmillaan - jopa 8,5-kertainen - tukiaseman välittömässä läheisyydessä. Matkapuhelimentukiasemia onkin poistettu mm. koulujen läheisyydestä Ranskassa ja Englannissa. Israelissa asuintaloihin ei enää saa asentaa tukiasemia. Euroopassa käydään vilkasta keskutelua sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksista yleensäkin, etenkin Euroopan ympäristöviraston varoittavan lausunnon jälkeen.


Terveysvaikutuksia ajatellen on syytä pohtia sitäkin, että syrjäseudun lapset joutuvat yksin matkapuhelimen varaan. Lapset ovat monessa suhteessa aikuisia herkempiä. Ranskan terveysministeriö antoikin äskettäin lapsille kehotuksen noudattaa varovaisuutta kännykän käytössä. Saman asia on nostettu esille mm. Saksan lääkäreiden Freibourgin vetoomuksessa sekä Pohjoismaiden Säteilyturvakeskusten yhteisessä kannanotossa. Itävaltalainen syöpätutkija Michael Kundi kommentoikin Suomen hallituksen päätöstä sallia lankalinjojen purku:"Jättämällä lapset yksin matkapuhelimen varaan Suomen hallitus mitätöi kaiken tähänastisen terveysvaikutustutkimuksen".


Kansanliikekeen tavoitteena on säilyttää toimiva lankaverkko koko maassa. Adressi tullaan luovuttamaan Liikenne- ja viestintäministeriöön myöhemmin keväällä.

Lyhytnäköisen politiikan lasku tulee kansalaisten maksettavaksi jos emme ajoissa muuta suuntaa!


HUOM: Runsaan lisätietojen kyselyn seurauksena seuraavat linkit lisätty adressiin 2.4.2008:

Powerwatch.org.uk