Pro Mansikkanokan puisto

Pelastetaan elintärkeä lähipuisto Kemin keskustan tuntumassa !Kemiläiset ovat saaneet lukea sanomalehdestä, että Kemin kaupunki on kaavoittamassa Mansikkanokan puiston asuinrakentamista varten ns. Sariuksen hyvinvointikeskuksen suunnittelun yhteydessä. Puiston alueelle on kaavoitettu 4 –7 kerroksen kerrostaloja ja katualue. Puistosta jää jäljelle vain noin 60 metrin levyinen rantakaistale.

Monipuolinen ja kaunis lähipuisto uhattunaMansikkanokan puisto sijaitsee Sauvosaaressa, meren rannalla Kemin ydinkeskustan tuntumassa.
Puisto on puistoalueeksi vahvistettu myös edellisessä yleiskaavassa 23.10.2002. Sen lähistöllä on kerrostalo- ja omakotitaloasutusta, kaksi koulua, päiväkoti sekä vanhusten asuntoja. Puiston käyttöaste on korkea, lähialueiden asukkaat sekä lähistön koulut ja päiväkodit käyttävät Mansikkanokan puistoa turvallisena virkistys-, opetus- ja leikkialueena. Puisto on osa merkittyä viheraluetta ja ulkoiluväylää, joka yhdistää mm. Kemin keskusta-alueen Kemin eteläisen alueen kaupunginosiin.

Mansikkanokan puisto on luonnonarvoiltaan arvokas ja monipuolinen. Hyvä ja läheinen puisto lisää tunnetusti myös arkipäivän liikuntaa parantaen näin kansanterveyttä ja hyvinvointia. Kun kaupungin keskusta eläköityy, puisto turvaa mahdollisuuden luonnonläheisyyteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Nuorille puisto on tärkeä erityisesti kesäaikana. Puisto mahdollistaa erilaisia kesäharrastuksia – se on kaupunkilaisten henkireikä ja tärkeä osa kemiläistä identiteettiä.

Mansikkanokan uimaranta on yleinen, suosittu kesänviettopaikka. Kaavoitus on uhka myös uimarannan yleiselle käytölle, sillä ranta sijaitsee n. 60 metrin päässä rakennettavista asuintonteista!

Mikäli puistoon rakennetaan sen käyttöarvo romahtaa. Suunnitellut rakennusmassat ja liikenteen tuominen puiston ytimeen tuhoaisivat puiston ja alueen nykyiset luonnolliset kulkuyhteydet. Keskustan muut puistoalueet (Mölläri, Ruutinranta) on osaksi jo menetetty rakentamiselle ja mikäli Ruutinpuiston valituksenalainen kaavoitushanke toteutuu, kaupungin kolme keskeistä puistoa jäävät pääosin asuinrakentamisen alle.

Kotikaupunkiamme Kemiä ei kehitetä, eikä sen vetovoimaisuutta lisätä valtaamalla elintärkeitä lähipuistoja asuinrakentamiseen. Se ei ole asukkaiden eikä Kemin kaupungin etu. Ennakoitavissa oleva ja johdonmukainen kaupungin- ja ympäristönsuunnittelu ovat tae asukkaiden pysyvyydelle ja viihtyisyydelle sekä elintärkeää myös kaupungin vetovoimaisuudelle ja taloudelle. Kemissä löytyy rakennusmaata muualtakin kuin puistoista.

Juna on pysäytettävä!Koska riski rakennushankkeen toteutumiseen on tällaisissa tapauksissa erittäin suuri, olemme käynnistäneet tiedottamisen ja kansalaismielipiteiden keräämisen Mansikkanokan puiston puolesta.

Mansikkanokan puisto ja sen merkitys viheralueena koskee laajoja ryhmiä. Kaikkien puistoa käyttävien, lähialueiden asukkaiden ja toimijoiden kannanotto puiston puolesta on toivottavaa, jotta asukkaiden ja Kemin kaupungin edun vastainen rakennushanke saadaan pysäytettyä.

Esitämme, että Kemin kaupunki luopuu Mansikkanokan puiston rakentamisesta ja sen suunnittelusta mahdollisimman pikaisesti. Toivomme, että kaupunki vahvistaa jo kevään 2009 aikana, että Mansikkanokan puiston nykyinen asemakaava ja sen mukainen käyttötarkoitus säilytetään.

Kansalaisadressiin nimet mahdollisimman pianPyydämme kaikkia Mansikkanokan puistoa käyttäviä ja sen säilyttämistä puoltavia henkilöitä kirjoittamaan nimensä Pro Mansikkanokanpuisto -nettiadressiin puiston säilyttämisen puolesta ja puistoon rakentamista vastaan. Adressi tullaan toimittamaan Kemin kaupungin päättäjille.

Vie myös tämä www-osoite ja tieto adressista eteenpäin kaikille, jotka haluavat vaikuttaa puiston pelastamiseksi. Jokaisen kannanotto on tärkeä. Auta myös heitä, joilla ei ole internetiä käytössä osallistumaan nettiadressiin.

Tuhannet kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille puiston pelastamiseen osallistuville!
Mansikkanokan puiston ja viihtyisän sekä kestävillä arvoilla kehitettävän Kemin puolesta

Pro Mansikkanokan Puisto

promansikkanokanpuisto@gmail.com


Pro Mansikkanokan Puisto    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pro Mansikkanokan Puisto voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?