Promilleraja on alennettava - Sänk promillegränsen

Promilleraja on alennettava!


Nollatoleranssi liikennejuopumuksiin

Maamme ruotsinkielinen raittiusliitto Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik käynnistää nimien keräyskampanjan, jolla vaaditaan promillerajaa alennettavaksi. Vaatimuksena on että moottoriajoneuvon kuljettajan on aina oltava raitis sekä että rangaistavan rattijuopumuksen raja alennetaan Suomessa 0,2 promilleen.

Suomessa kuolee vuosittain rattijuopumusonnettomuuksissa noin 80 henkilöä ja runsaat 1000 henkilöä loukaantuu. Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että jo melko alhainen veren alkoholipitoisuus lisää ajoneuvon kuljettajan onnettomuusriskiä. Fysiologiset ongelmat koskien kuljettajan huomiokykyä alkavat jo promillemäärän ylittäessä 0,2.

Vetoomus tullaan luovuttamaan liikenneministeri Anu Vehviläiselle.


Sänk promillegränsen!


Nolltolerans för alkohol i trafiken

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik startar en namninsamling för sänkt promillegräns. Kravet är att man alltid skall köra nykter och att gränsen för straffbart rattfylleri sänks till 0,2 promille i Finland.

I Finland dör årligen kring 80 personer och cirka 1000 personer skadas i rattfylleriolyckor. Enligt i Finland gjorda undersökningar ökar olycksrisken i trafiken redan vid låga halter av alkohol i blodet. Fysiologiskt börjar problemen med att fördela uppmärksamheten redan när alkoholhalten stiger över 0,2 promille.

Namninsamlingen och uppropet kommer att överlämnas till trafikministern Anu Vehviläinen.

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
www.nykter.fi