Pro Puijo - Puijon vanhojen metsien puolesta

Pro Puijo – liikkeen tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja metsien elämyksellistä virkistyskäyttöä Puijolla.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Puijon vanhat metsät tulee jättää metsänhoitotoimien ulkopuolelle lukuun ottamatta pienimuotoisia toimenpiteitä, jotka edistävät metsän suojeluarvojen säilymistä tai varmistavat ulkoilureittien käyttöturvallisuuden. Uusien laskettelurinteiden tai golfkentän tapaisia rakentamisprojekteja ei tule toteuttaa Puijon selänteellä.

… koska on vain yksi Puijo…

Tämän nettiadressin lisäksi on kerätty nimiä vuonna 2010 samansisältöiseen paperiadressiin, jonka allekirjoitti yli 4000 henkilöä.

Lisätietoa osoitteesta http://www.facebook.com/group.php?gid=378988205866&ref=ts