Psykoterapian antaminen edellyttää asianmukaista psykoterapeuttikoulutusta

Suomen Psykologiliitto teki 12.3.2021 julkisen kannanoton, jossa todetaan mm. seuraavaa:  

”Psykoterapiaa voi antaa myös psykologi. Psykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on opiskellut mielen asioita aina vähintään 5,5 vuotta yliopistossa. Kaikilla psykologeilla onkin laaja osaaminen ja ymmärrys ihmisen mielestä, sen toiminnasta, kehityksestä ja ongelmista. Psykoterapeutti-ammattinimike on suojattu. Psykoterapiaa sen sijaan voivat antaa muutkin ammattilaiset kuin psykoterapeutti, kun heillä on tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito.”  

https://psykologilehti.fi/myos-psykologi-voi-antaa-psykoterapiaa/  

Valviran näkemys on ollut asiaa tiedusteltaessa kuitenkin toisenlainen (12.3.2021):  

”Valvira on linjannut, että vain psykoterapeutit ja suomalaista psykoterapiakoulutusta käyvät opiskelijat hoitaessaan koulutukseen liittyviä potilaita saavat antaa psykoterapiaa käyttäen kyseistä termiä.”  

ystävällisesti,

Maarit Mikkonen

Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos"     

Psykoterapia ei ole nopeasti omaksuttava ”menetelmä”, vaan psykoterapiatyön tekeminen edellyttää pitkää henkilökohtaista oppimis- ja kasvuprosessia. Vielä teoriaa ja menetelmäopintoja olennaisempana psykoterapeutin ammattiosaaminen rakentuu itsetuntemuksen, vuorovaikutussuhteen ja kohtaamisen taidoille, jotka tieteellisen tutkimustiedon perusteella ovat vaikuttavan ja turvallisen psykoterapiasuhteen ytimessä. Niin laaja ja vaativa kuin psykologin koulutus onkin, sen suorittaminen ei edellytä prosessinomaisia psykoterapeuttiopintoja eikä omien kipukohtien, traumakokemusten ja elämänhistorian tutkimista, joka on psykoterapeutin ammattitaidon ja potilasturvallisuuden ensisijainen edellytys. Tästä syystä jokaiselta psykoterapeuttikoulutuksen käyvältä edellytetään oma henkilökohtainen psykoterapiaprosessi, joka on minimikestoltaan 80-500 h psykoterapeuttikoulutuksesta riippuen. Lisäksi koulutushoitona toteutettua psykoterapeuttista potilastyötä tulee olla jokaisella opiskelijalla minimissään 300 h, ja tähän työhön kohdennettua koulutustyönohjausta minimissään 120 h.  

Psykologin antama keskusteluhoito ja muu mielenterveystyö on erittäin korkeatasoista, ja sitä tulisi hyödyntää yhteiskunnassa ja tulevissa sote-ratkaisuissa huomattavasti nykyistä enemmän. Se ei kuitenkaan ole psykoterapiaa, eikä sitä tule psykoterapiana markkinoida. Mikäli nimikesuojatun psykoterapeutin työtä voi tehdä kuka tahansa joka kokee itsensä, tai jonka työnantaja kokee siihen päteväksi, on nimikesuojauksen ensisijaisessa tarkoituksessa - eli potilaan oikeuksien turvaamisessa - epäonnistuttu.  

Me allekirjoittaneet esitämme, että Valvira selkeyttää psykoterapia-termin käyttöoikeutta oman ohjeistuksensa pohjalta siten, ettei annetun palvelun sisältö hämärtyisi potilaan näkökulmasta.    

 

13.3.2021    

Nina Pyykkönen PsL, psykoterapian erikoispsykologi, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira)

Hanna Koivisto PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti (Valvira)

Mirja Sarkkinen PsL, psykoterapian erikoispsykologi, varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira)  

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Nina Pyykkönen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…