Pyhämaan koulun toiminnan pitää jatkua JA SE JATKUU!

Valtuusto päätti 14.12. lopettaa 5 koulua, mikä on hyvin valitettava päätös. Vikatikki, mutta tulipa tehtyä.

Joka tapauksessa Pyhämaan koulun toiminta jatkuu nyt ja tulevaisuudessa.

Tärkeää on, että me yhdessä kehitämme ja tuemme kouluamme. Koululla on jo nyt koko Vakka-Suomen alueen parhaat tietotekniikkavälineet - jotka pyhämaalaiset ovat koululle hankkineet, niihin ei ole tullut kaupungilta yhtäkään euroa tukea. Ei ole pyydetty eikä tulla pyytämään.

Pyhämaalaiset yhdistykset ja yritykset tulevat järjestämään koululla teemapäiviä ja olemaan mukana tekemässä Pyhämaan koulusta ainutlaatuista koulua. Tätä kautta saamme lisää oppilaita kouluumme ja asukkaita kyläämme.

Tässä tarvitaan meitä kaikkia: enää ei ole varaa odottaa sitä seuraavaa "kouluverkkouudistusta" ja katsoa miten meidän käy. Koska jonakin päivänä meidän koulumme on taas vaarassa, se on varmaa, jos tämänpäiväisen kaltainen politiikka jatkuu.

Olkaamme nyt kuitenkin iloisia siitä, että onnistuimme pitämään ainakin pyhämaalaisten lasten puolta menestyksekkäästi! Kiitos siitä meille kaikille! ;)

Hyvän joulun odotuksin ja terveisin

- kari

Aiemmin tapahtunutta:

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jyrki Yrttiaho on kertonut tukevansa Pyhämaan koulun säilyttämistä. Kiitos! Samoin on tehnyt sosiaalidemokraattien kansanedustaja Katja Taimela! Kannustusta on myös tullut keskustapuolueen, vihreiden (Janina Andersson) sekä RKP:n taholta ja aina ministeritasolta asti - Stefan Wallin (kulttuuri- ja urheiluministeri) on rohkaissut meitä seuraavasti:

"Kehotan ja kannustan teitä olemaan aktiivisesti yhteydessä kaikkiin kunnan valtuutettuihin ja päättäjiin kertoaksenne teidän näkemyksenne asiasta. Olette ehkä sen jo tehneet, mutta aina voi heitä muistuttaa asiasta ja kannoistanne." (Stefan Wallin 27.10.2009).

Muistetaan vielä, että Ilkka Kanerva oli ensimmäinen kansanedustaja, joka antoi Pyhämaan koulun toiminnan jatkumiselle tukensa!

Suurkiitos Ilkalle ja kaikille, jotka ovat asiamme puolella. Nyt käy juuri niin kuin toivoimme: tosiasiat ja inhimillisyys voittavat!

Edelleen toistan, että on hyvin tärkeää, että emme anna otteemme herpaantua, vaan työtä koulun eteen tulee tehdä nyt entistäkin enemmän. Koulun kehityssuunnitelma on työn alla ja sen toteutus alkaa hyvin nopeasti! Muista myös, että Pyhämaan koulu -tarrat ovat myynnissä, tuotto menee vanhempainyhdistyksen kautta Pyhämaan lapsille!

Meidän taistelumme ei ole suunnattu yhtäkään muuta (kylä)koulua vastaan, päin vastoin, ainakin allekirjoittanut on kaikkien pienten koulujen toiminnan jatkumisen kannalla aina niin kauan, kunnes pystytään esittämään, että koulujen lopettaminen olisi perusteltua. Ja tämä koskee myös Seikowia.

Pyhämaata ajatellen meidän tehtävämme on saada (lapsi)perheet tiedostamaan Pyhämaan valtit, joita on paljon: idyllinen kyläyhteisö, laadukas koulu aktiivisine vanhempainyhdistyksineen, meri, rauha, yksilöllisyys, ystävällinen palvelu (matkailututkimuksessamme 98% vastaajista oli tyytyväinen Pyhämaan palvelun laatuun), ... Kysynkin, kuinka moni suomalainen saa asua jä käydä koulunsa merellisessä matkailukohteessa?!

Meillä on myös tutkimuslomakkeista kerätty lista "noin 50 hyvää syytä tulla Pyhämaahan", jota tulemme varmasti jatkossa käyttämään hyväksi. Tulemme tekemään kiinteää ja tehokasta yhteistyötä kaupungin virkamiehistön (ja -naisiston kanssa).

Vielä kerran kiitos kaikille, KIITOS!!!

Allekirjoituksia saa yhä kirjoittaa, mutta "tämän hetken tilanne" lähtee nyt, koska ohjausryhmällä on tärkeä kokous huomenna torstaina.

Uutta: Tiistaina 20.10. Pyhämaan koulun vanhempainyhdistyksen kokous. Koulun kehittämissuunnitelman laadinta on meneillään ja sen toteutuksen me aloitamme tapamme mukaan hyvin nopeasti!

Pyydän, että välitätte tietoa adressista eteenpäin ja hyvin nopeasti. Aikaa ei nyt ole hukattavaksi. Ripeys ja sitkeys olkoon meidän valttimme! Allekirjoittajille tiedoksi, että meneillään on monenlaista toimintaa tämän koulun lopettamisuhan torjumiseksi. Pyhämaan koulun oppilaatkin ovat ryhtyneet puolustamaan kouluaan - juuri niin kuin reippaiden luotolaislasten tuleekin, suurkiitos mm. Elinalle, Ellinooralle ja Miralle! Meidän kaikkien pitää muistaa parhaamme mukaan tukea kouluamme joka päivä.


VETOOMUS PYHÄMAAN KOULUN TOIMINNAN JATKUMISEN PUOLESTA!

Uudenkaupungin kaupunki aikoo lopettaa muiden kyläkoulujen ohella myös Pyhämaan koulun. Perusteena kerrotaan olevan säästötavoitteet ja opetuksen laadun parantaminen.

Molemmat väitteet ovat ontuvia eivätkä kestä tarkempaa tarkastelua.

Opetuksen laadun parantamiseen ei kaupungilla ollut esittää ainuttakaan todistetta. Päinvastoin, tiedotustilaisuudessa 5.10. kyläkoulujen oppilaiden vanhemmat antoivat kiitosta nimenomaan kyläkoulujen laadulle ja lapsiystävällisyydelle.

Kaupungin laskelmien mukaan (joita ei jostakin syystä vielä ole julkaistu (6.10.2009)) on kuuden koulun lopettamisen yhteinen säästösumma n. 600.000 euroa. Kaupungin koulujen budjetti on kokonaisuudessaan 10.000.000 euroa. Näin ollen yhden koulun sulkeminen tuo vuositasolla vain 1 prosentin säästön kokonaiskuluissa! Tämäkin vain sillä ehdolla, että huimasti lisääntyvät koulukuljetuskustannukset ja jatkossa todennäköinen erityisopetuksen lisätarve oli osattu arvioida täysimääräisinä, jota epäilen.

Selvityksessä Pyhämaan lapset oli tyystin unohdettu. Jos Pyhämaan koulu lopetettaisiin, pientenkin lasten (1-2 lk) koulumatkat muodostuisivat pituudeltaan ja kestoltaan aivan kohtuuttoman pitkiksi. Kuka voi kirkkain silmin väittää, että ekaluokkalaiselle ei ole vahinkoa siitä, että hän joutuu käyttämään koulumatkoihinsa puolitoista tuntia jokaikinen päivä? Tiedän kokemuksesta, että Uudenkaupungin keskustassa asuville on usein matka omalla autollaan Pyhämaahan töihin "kohtuuttoman" pitkä, vaikka se kestää edestakaisin vain 40 minuuttia. Mutta lapsiltahan ei kysytä.

Blatchfordin (The Class Size Debate. Is Small Better? Philadelphia: Open University Press, 2003, 141) tutkimuksen mukaan luokan koolla ja oppilaiden edistymisellä on selvä yhteys. Blatchford toteaa erityisesti niiden lasten, joilla on oppimisvaikeuksia, selvästi hyötyvän pienemmistä oppilasryhmistä.

Näin ollen suuret luokkakoot ovat omiaan lisäämään erityisopetuksen tarvetta, mutta juuri tähän suuntaan Uudessakaupungissa nyt halutaan mennä. Erityisopetus on kallista ja suurten laitoskoulujen ongelmat tunnetaan liiankin hyvin.

Taina Peltonen (1998, 2002) on tutkinut pienkoulujen ja taajamien suurempien kouluyksiköiden koulutyön eroja ja päätynyt pienkoulujen ja niissä yleisesti käytössä olevan yhdysluokkaopetuksen kannalle, jota (yhdysluokkaopetus) hän suosittelee käytettäväksi myös suuremmissa kouluissa ja luokissa. (Peltonen, T. 2002: Pienten koulujen esiopetuksen kehittäminen – entisajan alakoulusta esikouluun. Acta Universitatis Ouluensis E, Scientiae rerum socialium 60. Oulu: Oulun yliopistopaino.)

Koulun lopettamisella on taloudellisten vaikutusten lisäksi suuria sosiaalisia ja kulttuurillisia vaikutuksia. Kyläyhteisön elinvoimaisuudelle ja säilymiselle kyläkoulu on erittäin tärkeä asia. Se on kyläyhteisön sydän ja sen lakkauttaminen saa pahaa aikaan. Koulun katoaminen maaseutukylistä on kuin stop-merkki, joka estää uusien asukkaiden muuton kylään. ”Kylmilleen jätetty koulu viestii lapsiperheille: älkää tulko tänne.”(TS 8.1.2006)

Pyhämaan koulu tulee säilyttää, sillä Pyhämaan koulu on pienen ja vireän kyläyhteisömme sydän. Jos se sydän pysäytetään tai "saneerataan pois", niin Pyhämaan tulevaisuus on hyvin synkkä.

Kaikista näistä syistä vaadin Pyhämaan koulun toiminnan jatkumista ja toivon sinunkin liittyvän vetoomukseemme!

Kari Aalto
VTM, yrittäjä
pj., Pyhämaan Matkailuyhdistys ry

Kari Aalto, Pyhämaan Matkailuyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään