Rakentavan keskustelun puolesta ev.lut. kirkossa

Vetoamme Suomen ev.lut. kirkon päättäjiin, työntekijöihin ja jäseniin rakentavan keskusteluilmapiirin säilyttämiseksi eri tavoin ajattelevien välillä kirkossamme.

Katsomme, että kirkolliseen elämään kuuluu monipuolinen ja itsenäinen järjestökenttä, jolla on oikeus rakentavasti haastaa kirkollista valtavirtaa. Kirkossa ja seurakunnissa on suvaittava erilaisuutta ja oltava tilaa käydä keskustelua, samoin järjestöjen sisällä. Emme hyväksy hengellistä väkivaltaa, emme yksilöihin emmekä yhteisöihin kohdistuvaa.

Allekirjoitamme piispojen ja eräiden kirkollisten järjestöjen yhteisen tahdonilmaisun (2009) lauseet:

"Haluamme edistää sitä, että herätysliikkeet ja niiden muodostamat yhteisöt ovat entistä selvemmin osa kirkon ja seurakuntien toimintaa ja siten tuovat oman panoksensa seurakuntaelämän uudistamiseen.

Pidämme tärkeänä, että herätysliikejärjestöjen toiminta muodostaa paikallisseurakuntien sisällä sellaista yhteisöllisyyttä, joka vahvistaa kaikkien seurakuntalaisten sitoutumista Kristukseen ja kirkkoon.

Vetoamme kaikkiin seurakuntalaisiin, että erilaisista näkemyksistä huolimatta pysymme ja toimimme yhdessä ja samassa kirkossa."

Kirkollisia järjestöjä tulee kohdella tasapuolisesti niiden pitkäjänteistä työtä Suomessa ja ulkomailla kunnioittaen. Kirkon rahoittamassa toiminnassa järjestöiltä voidaan odottaa kirkkohallituksen päätösten kunnioittamista. Erimielisyydet hyväksyttävistä toimintatavoista tulee pyrkiä ratkaisemaan keskusteluin, ennen kuin aletaan uhata rahoituksen epäämisellä.


Hermanni Riikonen ja Raili Kemppainen    Ota yhteyttä adressin tekijään