Reisjärven vuodeosaston säilyttämisen puolesta

On tehty esitys, että Reisjärven kunnassa sijaitseva sairaala suljetaan ja potilaat hoidettaisiin jatkossa naapurikunnissa ja Kokkolassa sekä kotihoidossa kotona.

Sairas ihminen kaipaa tukea ja turvaa. Omaisten ja ikäihmisten on helpompi vierailla lähellä olevassa sairaalassa, kun kauempana olevassa sairaalassa. Paikallisliikenne yhteydet ovat jo heikot haja-asutusalueilla, eikä monellakaan ikäihmisellä ole ajoneuvoa tai -oikeutta liikkua pitkiä matkoja. Myöskin lapset ja lapsenlapset pääsevät helpommin tapaamaan isovanhempiaan, kun voidaan päiväsaikaa käydä lähellä vaikka kävellen tai pyörällä. Omalla kyllä on enemmän tuttuja, joiden päivittäiseen hyvinvointiin liittyy tuttujen kanssa juttelu ja tapaaminen, myös lähisairaalassa. Jos tuttuja tai puolisoaan ei pääse tapaamaan riittävän usein, voi läheisen ikävällä olla huonot vaikutukset molempiin osapuoliin.

Tällä adressilla vastutetaan Reisjärven sairaalan/vuodeosaston lakkauttamista ja haetaan tukea tämän esityksen kumoamiseksi.

(19.10.2018 paperisilla nimilistoilla on 1 673 nimeä)

Adressinn nimilista toimitetaan 30.10.2018 Reisjärven kunnanjohtalle.