Revonlahden lasten tulevaisuuden puolesta

Revonlahtisten lasten tulevaisuuden puolesta kannatetaan:

  • Toimivan ja turvallisen lähikoulun ylläpitämistä elinvoimaisena, kuten tähänkin asti

  • Luokkakokojen pitäminen sopivina

  • Koulun ja kodin yhteistyön säilyvän luottamuksellisena ja tiiviinä. Oppilaat sekä vanhemmat tuntevat toisensa ja opettajat tuntevat koulun oppilaat. Tämä lisää turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä koulun kotoisuutta.

  • Koulun yhteishengen säilyvän aidosti välittävänä ja positiivisena, jota 0-6 -luokkien välinen yhteistyö tukee ja samalla tapahtuu pienemmille oppilaille mallioppimista isommilta.

  • Koulumatkojen ja -päivien pitämistä lyhyinä

  • Apip-toiminta tunneilta tuttujen aikuisten pitämänä

  • Päiväkodin lapsille toimivat tilat

  • Lasten hyvinvoinnin pitämistä ensisijaisena.

 

Allekirjoitathan adressin tiistaihin 21.5. klo12 mennessä.

 
Facebook
Tulisiko asuntolainojen korkovähennykset poistaa?