Riistavedelle uusi terve yhtenäiskoulu!

 

Kyse on lasten ja kaikkien muiden tiloja käyttävien terveydestä!

 

Melalahden koulun ja Riistaveden koulun vanhempainyhdistykset ajavat

Riistavedelle uutta yhtenäiskoulua. Olemme sitä mieltä, että on viisaampi

käyttää veronmaksajien varoja uuteen koulurakennukseen eikä korjata

toistuvasti vanhoja sisäilmaongelmaisia kouluja.

 

Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen kouluympäristöön;

tästä on säädetty useissa eri laissa, muun muassa terveydenhuoltolaissa (1326/2010),

sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja kuntalaissa (365/1995).


Melalahden koulun vanhempainyhdistys RY    Ota yhteyttä adressin tekijään