Riistavuoren metsä säilytettävä

Haagassa sijaitseva Riistavuoren metsä suunnitellaan rakennettavaksi. Vihdintien bulevardikaupungin kaavarunkoluonnoksessa metsä esitetään rakennettavaksi lähes täyteen. Hakkuut ovat mittavat, eikä metsästä jäisi jäljelle kuin pieniä kallioisia osia.

Metsä on haagalaisille tärkeä ulkoilu- ja virkistyspaikka ja se on hyvin aktiivisessa käytössä. Haagalaisten asukkaiden lisäksi metsää käyttävät Haagan päiväkotien metsäkerholaiset, koulujen oppilaat ja Riistavuoren palvelukeskuksen asiakkaat.

Riistavuori on luonnoltaan arvokas ja monipuolinen. Siellä asuu lukuisia eläinlajeja, joista osa on myös rauhoitettuja ja suojeltuja. Siellä sijaitsee liito-oravien ydinalueita ja niille soveliasta puustoa. Riistavuori sijaitsee Talin ja Pohjois-Haagan metsien välissä, mahdollistaen ekologisen yhteyden metsien välillä. Rakentaminen tuhoaisi tämän eteläpohjoisuuntaisen yhteyden kokonaan.

Riistavuoren alueelle kaavailtu asukasmäärä ei ole niin merkittävä, jonka vuoksi arvometsä tulisi rakentaa näin laajamittaisena. Vihdintien toisella puolella Pitäjänmäen teollisuusalueella olisi jo valmis kaupunkirakenne ja mahdollisia tyhjiä toimitiloja, joita ottaa käyttöön asumisen tarpeisiin. Kuten esimerkiksi Lassilan, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan suunnitteluperiaatteissa aiotaankin muuttaa tyhjät ja vajaakäyttöiset toimitilat asunnoiksi.

Viime aikoina on myös julkaistu useita tutkimuksia, kuinka pienelläkin metsässä vietetyllä hetkellä on suuria terveyshyötyjä. Metsässä oleminen vaikuttaa myönteisesti ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Vaadimme, että nykyinen metsäalue säilytettäisiin rakentamisen ulkopuolella. Mikäli tämä on mahdotonta toteuttaa, niin vähintään tulisi säilyttää yhtenäinen eteläpohjoissuuntainen metsäinen alue, joka ulottuu etelästä ratojen risteyksestä liito-oravan asuttaman metsäalueen poikki Kaupintielle. Rakentaminen rajoittuisi tällöin aivan Vihdintien varteen, nykyisten sähkölinjojen alueelle.

Liitteenä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kommentti kaavarunkoluonnoksesta.

https://www.sll.fi/helsinki/2019/04/24/kommentti-vihdintien-ja-huopalahdentien-bulevardikaupungin-kaavarungon-luonnoksesta-seka-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/?fbclid=IwAR3_Si80wyYX3JnXu5a28Fao80UqlHzS8C6YVB_3HkC8eUSSNXFp6PoOUys 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Riika Vilkko voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…