Ruokaviraston viranomaisrekisteri koirarekisterin mitätöiminen

Ruokavirasto on luonut uudn viranomaisrekisteri koirarekisterin ja sen mahdollistamiseksi on v. 2022 muutettu Koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä säädettyä maa- ja metsätalousministeriön asetusta 68/2022 (aiempi versio 1/2021). Asetuksella säädetään koirien tunnistusmerkinnästä ja merkinnän määräajoista, tunnistustodistuksesta ja sen sisällöstä, rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteritietojen muutoksista ilmoittamisesta, sekä mikrosirun asettajan pätevyydestä. Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne talletetaan asetuksen 5 § mukaiset tiedot.

Ruokavirasto väittää, että viranomaisrekisteri koirarekisteri on tarpeellinen koska pidemmällä aikavälillä muiden muassa pentutehtailun ehkäisy, laittoman maahantuonnin ehkäisy ja yleisesti eläimen hyvinvoinnin parantaminen pystytään ehkäisemään.

Ruokavirasto väittää totuuden vastaisesti ettei kotirauhan alueelle tulla tarkastamaan, onko koira koirarekisterissä vai ei vaan ainoastaan eläinsuojeluilmoitusten perusteita tullaan tarkastamaan. Ruokavirasto unohtaa mainita että se itse pystyy luomaan ja luo koko ajan vilpillisiä eläinsuojeluilmoituksia muiden viranomaisten kanssa päästäkseen tekemään tarkastuksia, mihin ryhmään tämä koirarekisterikin kuuluu. Tästä asiasta on satoja todisteellisia tarkastuskertomuksia useilta sadoilta väärät ilmiannot kokeneilta.

Miksi media samaan aikaan kun koirarekisteriä otetaan käyttöön hehkuttaa koiran haitoista ilmastolle ja muistuttelee reksiteröinnistä ja sen totutamisesta.

Suomen koirista ja kissoista syntyy 600 000 tonnin ilmastopäästöt, mutta onko se liikaa? - Kuinka epäekologista on omistaa lemmikki? Suomen koirista ja kissoista syntyy 600 000 tonnin ilmastopäästöt, mutta onko se liikaa? - Kuinka epäekologista on omistaa lemmikki? | Talouselämä (talouselama.fi)

Päivitetty 16.10.201811:07

Aiheuttaako lemmikin omistaminen ilmastoahdistusta? Kerro miten olet pienentänyt hiilitassunjälkeä! Aiheuttaako lemmikin omistaminen ilmastoahdistusta? Kerro miten olet pienentänyt hiilitassunjälkeä! | Yle Uutiset 

JOHANNA TALASTERÄ 6.10.2019 10:10

Tänä vuonna jokaiseen suomalaiseen koiraan pitää asentaa siru – muuten voi rapsahtaa satojen eurojen sakko Tänä vuonna jokaiseen suomalaiseen koiraan pitää asentaa siru – muuten voi rapsahtaa satojen eurojen sakko (yle.fi) 

MIIKA KOSKELA 14.2.2023 8:25

Koiranomistajien tulee maksaa hiilidioksidivero Koiranomistajien tulee maksaa hiilidioksidivero (theperfectpet.org)

Viranomaisen on hyvin helppo kooirarekisterin ollessa käytössä käydä vähentämässä koirien määrää talouksissa esim. ilmaston suojelemiseksi.

Todllisudessa ilmastokaasu hiilidioksidi ei ole minkäänlainen ongelma, vaan sitä voisi Suomessa mielellään olla enemmänkin kasvien viihtyvuuden takaamiseksi.

Suomessa on pienen ihmis- ja eläinmäärän kyseessä ollen runsaan puuston ja kasvillisuuden vuoksi äärimmäisen vaikeata edes talviaikaan päästä haitallisten hiilidioksidipitoisuuksien tasolle millään tavalla. 

Puukuutio sitoo ilmasta tonnin hiilidioksidia talteen Puukuutio sitoo ilmasta tonnin hiilidioksidia talteen | Puuntuottaja – raha on paras metsäneuvoja Julkaistu 28.4.2015.

Nyt sinulla -omistat lemmikin tai et- on mahdollisuus ottaa kantaa uuteen viranomaisrekisteri koirarekisteriin kannattamalla tätä adressia.

Sivumaininkina totean että viranomaiskunnan uskottavuus on täysin mennyt ja Ruokavirasto sekä AVI ei ole tässä asiassa poikkeus, vrt. esim. covid -toimenpiteiden ja -rajoitusten  vakavat seuraukset koko ihmiskunnalle.

Koronarajoitusten haitat lapsille ja nuorille huolestuttavat tutkijoita: "Lapset maksavat kovan hinnan rajoituksista" Koronarajoitusten vaikutukset lapsiin ja nuoriin huolestuttavat tutkijoita – "Lapset maksavat kovan hinnan rajoituksista" - MTVuutiset.fi  JULKAISTU 03.02.2021 11:19

Konkurssiaaltoa ei tullut, mutta lopettaneiden yritysten määrä kasvoi korona-aikana yli kymmenellä tuhannella  Konkurssiaaltoa ei tullut, mutta lopettaneiden yritysten määrä kasvoi korona-aikana yli kymmenellä tuhannella | Tieto&trendit (stat.fi) 28.6.2022 Tommi Veistämö

Olemme aikuisia vastuuntuntoisia omilla aivoillamme ajattelevia ja omalla sydämellämme tuntevia inhimillisiä ihmisiä, jotka emme tarvitse näin valtavaa viranomaiskonntrollia mistään syystä, koska osaamme tehdä oman elämämme ratkaisuja ihan itsekin. Etenkin kun viranomaispäätökset ovat järestään osoittautuneet virheellisiksi ja jopa kaaoottisiksi aiemmin. Meidän on tullut aika oppia virheistä ja alkaa rakentaa maailmaa pala kerrallaan uudelleen.


Anneli Armassalo Lakieläinlääkäri    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anneli Armassalo Lakieläinlääkäri voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…