Ruusulankatu 10

Asiamme koskee suunnitelmaa laajentaa Helsingin Töölössä, osoitteessa Ruusulankatu 10, sijaitsevaa Sininauhasäätiön ylläpitämää tuetun asumisen yksikköä. Sininauhakodin asunnot on tarkoitettu helsinkiläisille nuorille aikuisille, joilla on päihde- ja/tai mielenterveysongelmia. Huoli laajentamisesta heräsi Helsingin kaavoituskatsauksesta, joka oli nähtävillä Töölön kirjastossa. Lähiseudun asiakkaita ei ole kuitenkaan informoitu ennakkoon kaavamuutoksesta.

Ymmärrämme, että tuettua asumista tarvitaan, mutta päihdeongelmista kärsivien määrää tulisi rajoittaa siinä määrin, että ympäristö säilyisi kaikille turvallisena. Jo nykyisellään yksikön toiminta on osoittautunut ympäristöä häiritseväksi ja turvattomuutta aiheuttavaksi.

Tietoomme on tullut lähialueen asukkaisiin kohdistuneita rikoksia; pelkästään tänä syksynä kahteen eläkeläiseen on kohdistunut vakavia rikoksia (pahoinpitely ja autovarkaus), joissa molemmissa tekijöinä ovat olleet yksikön asukkaat. Lähialueen rappukäytävissä on yksikön perustamisesta alkaen liikkunut jatkuvasti luvattomia vieraita. Joidenkin yksikössä asuvien henkilöiden käytös on aggressiivista, yksikön piha-alueella ja viereisillä kaduilla syntyy jatkuvasti uhkaavia tilanteita. Ympäristön asukkaat joutuvat usein väistelemään päihtyneiden tieltä ja heille huudellaan asiattomasti perään.

Ympäristöön kohdistunut häirintä on pelottavaa paitsi asukkaille, mutta etenkin asuntolan vieressä sijaitsevan koulun oppilaille, jotka kulkevat päivittäin asuntolan ohi. Meistä asukkaista päihdeongelmaisten tukiasuntola ja alakoulu eivät sovi naapureiksi. Paikallisten yritykset ovat myös saaneet osansa häirinnästä esim. jatkuvien näpistysten muodossa. Myös yksikön ohi Sibeliuspuistoon kulkevat turistit ovat ihmetelleet Sibeliuksenkadun menoa.

Sininauhakodin toiminnan pitäisi olla periaatteessa valvottua. Se ei ole kuitenkaan ollut omiaan herättämään luottamusta naapurustossa. Yksikössä vuoden 2017 toukokuussa tapahtunut surma on järkyttänyt alueen asukkaita ja aiheuttanut yhä suurempaa huolta ympäristön turvallisuudesta, kuten myös avoin huumekauppa kadulla. Valitukset alueella tapahtuneista häiriöistä ovat lisääntyneet ja nämä huolet on sivuutettu pelkällä olankohautuksella. Säätiön käsityksen mukaan tilanne on rauhoittunut, mutta poliisin mukaan tilastot puhuvat kuitenkin toista.

Helsingin kaupungin päätöksenteon periaatteena on kunnioittaa kansalaisten yhdenvertaista ja tasapuolista kohtelua. Tavoitteena on kaupunkilaisia osallistava päätöksenteko. Tämän mukaisesti meillä on oikeus vaikuttaa oman asuinympäristömme kehittämiseen, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen, jota laajennussuunnitelma uhkaa.

Näistä syistä vaadimme, että laajennussuunnitelmasta joko luovutaan, tai vaihtoehtoisesti se otetaan vakavasti uudelleen harkintaan. Jo nykyisellään asuntolan toiminnan tulisi olla paremmin valvottua. Myös tässä suhteessa vaadimme toiminnan edelleen kehittämistä yhteistyössä kaupungin viranomaisten, paikallisten asukkaiden ja yritysten sekä Sininauhasäätiön kanssa.


As Oy Ruusulankatu 14    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että As Oy Ruusulankatu 14 välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?