Ryhmäkanne saatava ympäristölakiin

 

– pohdintaa myös kaivosveron tarpeellisuudesta!
Suomesta ollaan tekemässä kaivannaisteollisuuden luvattua maata. Suuret ulkomaalaiset kaivosyhtiöt ovat kiinnostuneet maamme malmiesiitymistä. Luopuuko Suomi uusiintumattomista mineraaleistaan liian halvalla? Varannot luovutetaan kaivoksille ilman kaivosveroa!  Tällä hetkellä Tukesin lupakäsittelyjonossa on yli 550 hakemusta ja uusia hakemuksia tulee lisää tasaiseen tahtiin.Viime vuonna lupapäätöksiä tehtiin noin 130 eli suunnilleen sama määrä kuin hakemuksia tuli vuoden aikana lisää. (4.1.2013 Taloussanomat/YLE)
Kymmenet muut maat ovat nostaneet kaivosverojaan viimeisen parin vuoden aikana. Syy on kaivosyhtiöiden vakaissa tuotoissa ja asenteiden muuttumisessa. Monet valtiot haluavat luonnonvaroistaan kunnon hinnan, koska ne eivät uusiudu ja kaivokset aiheuttavat ympäristöhaittoja.

Pian voi sinunkin mökkijärvesi tai sielunmaisemasi olla kaivoksen tuhoama ja kärsit jätevesipäästöistä, rikkidioksidin hajuista, pölyistä ym. ympäristöhaitoista ja -vahingoista.

Kotimainen Talvivaaran kaivos on lyhyen toimikautensa aikana aiheuttanut jo oloissamme mittavat tuhot vesistöille. Osasyyllisiä tapahtuneeseen ovat myös lepsusti toimineen valvontaviranomaiset.
Ilman ympäristövahinkoja ei ole onnistuneet toimimaan mitkään kaivokset; Raahen kultakaivos, Siilinjärvi, Pyhäsalmi, Pajala/Kolari, Sodankylä-Kevitsa ja Kuusamo taistelevat luonnostaan kaivoksia vastaan. Mitä mahtanee tapahtua, kun kehitysmaissa toimineet ja niiden olemattomaan ympäristölainsäädäntöön tottuneet kaivosyhtiöt alkavat toimia järvirikkaassa maassamme?

Elinkeinoelämä vastustaa suurteollisuuden ehdoilla ryhmäkannetta, mutta toimii samalla pienyrittäjien vastaisesti vaikeuttaen kauppaa, matkailua, maanviljelyä, karjataloutta ja kalastusta. Haitankärsijöitä ovat myös lähialueiden asukkaat, mökkiläiset, vapaa-ajan kalastajat, eränkävijät ja veneilijät.
Tarvitsemme ryhmäkanteen mahdollisuuden ympäristölakiin voidaksemme ryhmänä vaatia oikeuksiamme ja saada korvauksia yritystemme ja omaisuutemme menetyksistä sekä vaatiaksemme oikeudenmukaista toimintaa myös viranomaisten taholta. Luonto on haavoittuva ja liian kallisarvoinen tuhottavaksi! Hyvin harvalla yksityisellä ihmisellä on mahdollisuus/varallisuutta nostaa kanteita kaivososakeyhtiöitä vastaan.
On myös syytä hetki miettiä, mitä haluamme lasten lapsillemme jättää perinnöksi? 50 vuoden päästä kaivosten tuhoamia maisemia ja järviä sekä autioituneita lähikyliä. Haluammeko todella maksattaa heillä tämän jälkilaskun?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Olavi Saastamoinen    Ota yhteyttä adressin tekijään