ryks

Huolestuneena seuraamme Riihimäen seutukunnan terveyspalvelujen järjestelyistä käytävää julkista keskustelua JA RYKS:N TOIMINTOJEN KESKITTÄMISTÄ HÄMEENLINNAAN.

Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen kunnat eivät ole yksimielisiä terveys- ja sairaanhoitopalveluiden järjestämisestä seutukunnalla. Riihimäen kaupunki on päättänyt purkaa terveyskeskuksen kuntayhtymän ja selvittää K-H keskussairaalan Riihimäen yksikön asemaa uusissa puitteissa perustason sairaanhoitoa antavana sairaalana. Hanke on naapurikuntien harkittavana. Uudelleen järjestelyjen taustalla valintoihin saattavat vaikuttaa myös em. kuntien heikko talouden tila.

K-H keskussairaalassa toimeenpannaan säästösuunnitelmia. Ne ovat jo kohdistuneet vakavalla tavalla Riihimäen yksikköön ja johtaneet mm. keskussairaalan laboratoriotoimintojen yksityistämiseen. RYKS:stä lopetettiin liittohallituksen päätöksellä 23.12.2011 vuodeosastojen paikkoja merkittävästi sekä valvonta, joka rajoittaa hoitomahdollisuuksia ja heikentää potilasturvallisuutta kunnissa.

Sairaalan henkilökunta on tuloksetta kiinnittänyt poliittisten päättäjien huomiota toimintojen keskittämisen vaikutuksiin, todennut myös palvelujen saatavuuden ja potilasturvallisuuden vaarantumisen. Se ei katso kaikilta osin voivansa kantaa uusista järjestelyistä ammattikoodin mukaista hoitovastuutaan.

Katsomme, että palvelujen saatavuus on varsin epäselvässä tilassa Riihimäen seudun kunnissa terveyskeskuksen ja keskussairaalan vireillä olevien uudelleenjärjestelyjen takia. Kansalaisten perusoikeudet ja potilasturvallisuus on varmistettava, tarvittaessa valtiovallan toimin.

Allekirjoituksillamme vaadimme, että

· kaikissa uudelleen järjestelyissä varmistetaan asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidon saatavuus sekä palvelukyky vähintään 23.12.2011 edeltäneellä tasolla ja keskeyttämään Riihimäen yksikön toimintojen siirtämisen Hämeenlinnaan.

· selvitetään perusteellisesti yhteistyön mahdollisuus Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa,

· poliittiset- ja viranomaispäättäjätahot noudattavat kaikissa suunnittelu- ja päätösvaiheissa yleisölle avointa tiedotusta ja

· ammattihenkilökuntaa kuullaan ja heidän potilasturvallisuutta koskevat näkökohdat arvioidaan asiallisesti perustellen.

Ilmaisemme syntyneen tilanteen johdosta suuren huolestuneisuutemme ja saatamme tämän kansalaisadressin sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön asianomaisen ministerin, seudun kunnanhallitusten ja molempien kuntayhtymien hallituksen tiedoksi.

 

Allekirjoitukset kerätään tammikuussa 2012