S-RYHMÄ ARINAN LOUEN SALEN TOIMINNAN JATKAMINEN

Me allekirjoittaneet osoitamme syvimmän huolemme Arinan esittämän lakkautusuhan vuoksi koskien Louen Salen kyläkauppaa Tervolan kunnassa.

Tervolan kunnassa on tällä hetkellä vain yksi kyläkauppa kuntataajaman ulkopuolella ja se sijaitsee Louella n. 15 kilometrin päässä keskustasta. Louen Sale on toiminut paikallaan jo 70 -luvulta lähtien. Se palvelee kylän asukkaiden lisäksi myös muiden kuntakeskuksen pohjoispuolen kylien asukkaita aina Ossauskosken länsipuolta myöten. Lisäksi Louen kyläkauppaa käyttävät lukuisat alueen loma-asukkaat ja turistit sekä Ammattiopisto Lappian opiskelijat. Keskeisen sijaintinsa vuoksi Louen Sale on päivittäin satojen ohikulkevien matkalaisten pysähdyspiste. Loue sijaitsee juuri puolivälissä Rovaniemeä ja Kemiä vilkkaan E74 tien välittömässä yhteydessä.

Yksi S-ryhmän visiosta on kestävästi vastuullinen osuustoiminta, jonka yksi perustehtävä on omistajien arjen helpottaminen ja palveluiden tuottaminen asiakkailleen. Visiossa sanotaan myös että, osuustoiminnallisen yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa, mutta sen ei tarvitse maksimoida tulosta. Se käytetään suoraan jäsenten etuihin, palveluihin ja niiden kehittämiseen.  Louen Sale on ollut kannattavaa ja sen tilikaudet pääsääntöisesti positiivisia. Kaupan kiinteistö on toki jo vanha mutta tietojemme mukaan siellä ei ole esim. sisäilmaongelmaa eikä muutoinkaan työntekoa tai asiakkaiden viihtyvyyttä haittaavaa ongelmaa. Kaupparakennuksen yhteydessä on asuinhuoneisto, joka on ollut koko ajan vuokrattuna asuinkäyttöön. Kaupan lakkauttamisen vaihtoehtona tulisi olla nykyisen kauppakiinteistön remontointi tai jopa uuden kyläkaupan vahva kehittäminen yhdessä paikallisten ihmisten kanssa.

Louen Sale palvelee alueen asukkaita monella tapaa. Louen Salen pihaan on saatu viime vuosina kierrätyspiste. Kaupassa on Tervolan apteekin sivumyyntipiste sekä Veikkausmyynnin palvelupiste. Postipalvelut toimivat Louen kyläkaupassa aina vuoteen 2023 asti kunnes Posti lakkautti asiamiesposteja. Lisäuhkana kauppatoiminnan loppumiselle on myös näiden palveluiden lakkaaminen ja lisäksi ABC kyläaseman poistuminen kiinteistön pihalta.

Louen Sale on myös kylässä merkittävä työllistäjä. Kylässä sijaitsevat työpaikat tulisi olla Arinalle merkittävä myös sosiaalisesti kestävän liiketoiminnan kriteeri.

Louen Sale on alueen asukkaille merkittävä sosiaalisen elämän kiintopiste. Se on kylän sielu ja sydän. Siellä tavataan päivittäin muita ihmisiä, vaihdetaan kuulumisia ja tiedotetaan kyläläisiä ja kuntalaisia koskevista asioista. Kyläkaupan pihapiirissä on järjestetty monenlaisia tapahtumia yhteistyössä Salen ja Louen kyläyhdistyksen kanssa. Louen kylän asukkaiden lisäksi kyläkaupan puolesta ovat huolestuneita koko Tervolan asukaskunta. Louen Salella on erityinen paikka monen kuntalaisen sydämessä.

Haluamme vedota tällä adressilla Arinan hallitukseen, johtoryhmään, sekä muihin asiasta päättäviin osuuskunnan tahoihin.  Päätös Louen Salen säilyttämisestä paikallaan tulisi olla Arinalle kunnia-asia, jolla halutaan osoittaa kunnioitusta eläville kylille, kyläkaupoille ja niiden asukkaille, jotka uskollisesti ovat keksittäneet omat päivittäiset ostoksensa omaan kyläkauppaan pitääkseen kaupan ja koko yhteisön elävänä.

Louella 17.4. 2023                                    Louen Kyläyhdistys Ry


Elina Miettunen/ Louen Kyläyhdistys Ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina Miettunen/ Louen Kyläyhdistys Ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…