Saarenmaan koulun eskari

Saarenmaan koulu sijaitsee Saarenmaan-Vertaalan ja Lintukankaan kylien sydämessä. Koulu on elinvoimainen ja ennenkaikkea terve koulu, jossa on luokat 0-4:ään. Koulussa on tällä hetkellä 52 oppilasta ja eskari on toiminut loistavasti yhdysluokkana ykkösten kanssa jo vuodesta 2004. Tulevana syksynä sinne on pääsyä odottamassa 11 innokasta eskarilaista joiden matkaan on nyt tullut iso mutka. Saarenmaan koulun eskaria ollaan siirtämässä säästösyistä Haukkamäen Päiväkotiin. Ajatus sinällään on jo järjetön jos kerran omalta kylältä  löytyy toimiva koulu ja hyväksi havaittu järjestelmä jo miltei 10 vuoden ajalta.

Vanhemmat eivät ymmärrä eskarin lopettamisen perusteluja, sillä Opetustoimen vaatimia kustannussäästöjä tuskin tulee jos tarkastellaan kokonaisuutta. Pienet eskarilaiset kuljetettaisiin taksikyydeillä ympäri kyliä jolloin odotusajat tulevat olemaan pitkät ja lisäksi vaarallisuutta lisää Saarenmaan tien entisestään huononeva kunto. Talvisaikaan auraukset viipyvät eikä hiekoituksia juurikaan tehdä ja tie on todella kapea ja mutkainen.Pedagogiselta kannalta vanhemmat eivät näe ongelmaa koulun yhteydessä toimivassa eskarissa, päinvastoin heillä on loistava tilaisuus  tutustua tulevaan koulumaailmaan juuri oikeassa ympäristössä ja askel eskarista on sananmukaisesti pieni, sillä ne sijaitsevat samoissa tiloissa. Lisäksi Saarenmaan koulun ainutlaatuinen miljöö, lähimetsineen ja uimarantoineen on loistava paikka retkiin ja luonnontutustumiseen ja leikkiin joka kuitenkin on se keskeisin asia ja tärkein työtapa esiopetuksessa. Saarenmaan koululla lapsilla on tilaa, aikaa etenkin sitä leikkirauhaa leikkimistä varten niin sisä- kuin ulkotiloissakin jota suuressa Päiväkodissa tuskin on.

Vanhemmat arvostavat koulun osaavaa henkilökuntaa ja lisäksi monella eskarilaisella on jo ylemmillä luokilla sisaruksia, jotka tuovat tukea ja turvaa koululla ja koulu/eskarimatkoilla. Ja eikös varhaiskasvatuksen tärkein tehtävä ole luoda lapselle hyvä ja turvallinen alku tulevalle koulutaipaleelle, sitä tämä nykyinen suunnitelma ei todellakaan tuo.

Me vaadimme Saarenmaan koulun eskarin säilyttämistä nyt ja tulevaisuudessa ja toivomme ettei kaikkea mitattaisi rahassa, vaikka se Jyväskylän yhä huononemassa taloudessa onkin vaikeaa, mutta eiköhän meidän maksetuilla verorahoillamme olisi käyttöä muuallakin kuin Kävelykadun tuollapuolen. Olisi aika antaa kasvaville kylille niiden tarvitsevaa arvostusta mm. koulujen säilyttämisen ja rakennsulupien puolesta, sillä täällä asuu paljon perheitä jotka antavat arvoa maalaismaiselle miljöölle ja yhteisöllisyydelle, turvalliselle lapsuudelle jota pienet kyläkoulut parhaimmillaan voivat antaa. Ja vielä muistutuksena päättäjille, me pienten kylien asukkaat kuulumme yhä Jyväskylän kaupunkiin vaikka se heiltä välillä tuntuukin unohtuvan. Kunpa päättäjät uskaltaisivat ajatella pienten lasten etua eikä aina sitä mikä laskun jälkeen viivan alle jää.

pienten eskarilaisten puolesta

Jaana Valkonen

Saarenmaan-Vertaalan Kyläyhdistys ry:n sihteeri


Saarenmaan-Vertaalan Kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään